Minister De Block moet budgetoverschrijdingen farma-industrie terugvorderen

Het budget voor geneesmiddelen is in 2017 met 267 miljoen euro overschreden. Ook de voorbije twee jaar is veel meer uitgegeven dan voorzien: 184 miljoen euro in 2016 en 225 miljoen euro in 2015. Als de farmasector dat budget overschrijdt, hebben andere sectoren evident minder om uit te geven.  Nu de CM met de cijfers komt, geeft minister De Block dat ook eindelijk zelf toe. Karin Jiroflée staat er op dat minister De Block de overschrijdingen van de voorbije jaren terugvordert van de farma-industrie.


Kamerlid voor sp.a Karin Jiroflée kaartte dit probleem deze legislatuur verschillende keren aan. “Al sinds 2015 gaat de farmasector in het rood.  Hierover heb ik de minister meermaals geïnterpelleerd.  Het rapport van het Rekenhof bij de laatste begroting stelt ook zwart op wit dat het afgesproken budget uit het pact dat de minister met de farmasector afsloot, niet wordt gerespecteerd.  Het Kenniscentrum voor Gezondheidszorg wees de minister ook al op het feit dat de terugbetaling van innovatieve geneesmiddelen uit de hand loopt”, zegt Jiroflée.

 


Karin Jiroflée is dan ook verbolgen dat de minister deze waarschuwingen al die tijd in de wind heeft geslagen.  “Het geld dat zij zo toegestopt heeft aan de farmasector is ten koste gegaan van de andere sectoren die meer hebben moeten besparen. De patiënt is dus de dupe geworden van het feit dat minister De Block met twee maten en gewichten werkt. De meeruitgaven ten opzichte van het pact met de farmasector lopen hoog op. Dat geld had véél nuttiger besteed kunnen worden”, zegt Jiroflée. Ze eist dan ook dat de minister de overschrijdingen van de farmasector terugvordert.

 
Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel