Minister Jambon vergist zich

Burgemeester van Vilvoorde en kamerlid Hans Bonte is verbaasd over de uitspraken die minister Jan Jambon vanmiddag deed in het Bruzzprogramma De Kenners. Daar pleitte de minister onomwonden voor de fusie van de Brusselse politiezones.  "Brussel kan een voorbeeld nemen aan New York", zo oordeelde de minister, verwijzend naar de eenheidsstructuur voor het veiligheidsbeleid in de Amerikaanse grootstad.  Hij betreurde in datzelfde interview dat men in Brussel het pleidooi voor een fusie van de politiezones teveel bekijkt vanuit een communautaire bril. De minister deed tot slot een oproep om dit debat vooral te bekijken door een veiligheidsbril.

 

Hans Bonte is verrast dat deze uitspraken van minister Jambon er komen een paar weken nadat de minister zelf de fusie van de Brusselse politiezones op de lange baan schoof.  “Ik begrijp er niets meer van.  Brussel is en blijft de achilleshiel van het Belgische veiligheidsbeleid zoals we met zijn allen de voorbije maanden hebben kunnen vaststellen. Ofwel doet de regering daar iets aan ofwel stopt ze met cinema spelen”, zegt Hans Bonte.  “De minister vergist zich. Het is niet aan de Brusselse burgemeesters noch aan het Brusselse Gewest om te beslissen over de fusie van de politiezones in de hoofdstad. Deze bevoegdheid behoort exclusief de Kamer van Volksvertegenwoordigers toe. En terecht.  Brussel is  immers niet alleen de hoofdstad van ons land maar ook van Europa.  

 

Inmiddels ligt het sp.a-wetsvoorstel tot fusie van de politiezones in Brussel voor ter bespreking in de commissie terrorisme.  “Indien de N-VA-voorzitter van de commissie Koen Metsu dit wenst kan er nog morgen tijdens de zitting van de commissie overgegaan worden tot de stemming van dit voorstel.” Hans Bonte zal daar op aandringen. “De veiligheidsarchitectuur in onze hoofdstad moet performanter en efficiënter. Ik hoop dat er geen nieuw drama nodig is om tot dit inzicht te komen.”

 

“Zeker na de uitspraken van de minister Jambon reken ik er op dat N-VA in de commissie z’n volledige medewerking zal verlenen aan de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot fusie van de politiezones in Brussel”, besluit Bonte.

 

 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel