"Minister Van Overtveldt opent extra achterpoort voor belastingontwijking"

sp.a roept op om de onderhandelingen met fiscaal paradijs Andorra onmiddellijk stop te zetten.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt laat zijn administratie een dubbelbelastingverdrag onderhandelen met het belastingparadijs Andorra. Daarmee gaat hij lijnrecht in tegen de aanbevelingen van de onderzoekscommissie Grote Fraude uit 2009 én de aanbevelingen van de bijzondere commissie naar de Panama Papers die deze week in het Parlement worden gestemd. Kamerlid Peter Vanvelthoven is verbolgen en roept op om de onderhandelingen onmiddellijk stop te zetten.

Een dubbelbelastingverdrag is een overeenkomst tussen twee lidstaten die afspreken om hun belastingen op elkaar af te stemmen met als doel te voorkomen dat er dubbel belasting wordt betaald of belasting wordt ontweken.  In de rapporten uit de onderzoekscommissie van 2009 en de Bijzondere Commissie Panama Papers werd overeengekomen dat ons land geen dubbelbelastingverdragen afsluit met belastingparadijzen. Dat was een evidente conclusie. Aangezien er in dergelijke belastingparadijzen amper of geen belasting betaald moet worden, kan er ook geen dubbele belasting zijn en is er bijgevolg ook geen nood aan een dubbelbelastingverdrag. Met ander woorden: Minister Van Overtveldt wil op deze manier - naast Paradise en Panama Papers -  een nieuwe achterpoort openen.

Peter Vanvelthoven was dan ook gechoqueerd toen hij op de website van de FOD Financiën las dat er onderhandelingen voor een dubbelbelastingverdrag worden opgestart  met belastingparadijs Andorra. “Dat druist in tegen alle aanbevelingen uit de parlementaire commissies en heeft alleen maar nadelen”, zegt Vanvelthoven. “Zo’n verdrag zal  belastingontwijking door multinationals in de hand werken. Een dubbelbelastingverdrag is met Andorra is immers niet nodig om fiscale informatie uit te wisselen tussen beide landen omdat er tussen beide landen reeds een een verdrag dat info-uitwisseling mogelijk maakt is afgesloten, en de economische relaties tussen beide landen zijn quasi onbestaande.”  

“Minister Van Overtveldt verklaart in het parlement en in de pers dat hij maatregelen wil nemen om ook multinationals eerlijk belastingen te laten betalen, maar in de praktijk zorgt hij ervoor dat die multinationals nog makkelijker hun belastingdruk kunnen verschuiven en minimaliseren. In plaats van ontwijking tegen te gaan, sluit hij belastingverdragen af die belastingontwijking net stimuleren.  Het beleid van de minister staat haaks op de verklaringen die hij aflegt én gaat in tegen verschillende parlementaire aanbevelingen.”

 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel