“Mislukking terugbetaling psychotherapie stond in de sterren geschreven”

 

 

 

Met de grote trom kondigde de regering bij haar aantreden de terugbetaling van een consultatie bij de psycholoog aan. Terecht want nooit bleven zoveel mensen in ons land thuis met een burn-out, bore-out of depressie.  Ook sp.a vraagt al langer extra middelen voor een terugbetaling van de psycholoog.

 

Maar koken kost geld en Maggie verkoos besparen boven investeren in onze gezondheidszorg.  Experts waarschuwden meteen dat het beperkte budget dat ze uittrok 10 tot 20 keer te klein was.  Dat er vandaag, nog voor de start van de terugbetaling problemen zijn, verrast Karin Jiroflée dus hoegenaamd niet.

 

Door het beperkte budget werd de doelgroep die in aanmerking komt enorm ingeperkt.  Ouderen en jongeren vallen uit de boot en enkel wie binnen een zeer welomschreven indicatie valt,  komt in aanmerking voor terugbetaling. Bovendien wordt de organisatie toegewezen aan de psychiatrische ziekenhuizen.  Wat bedoeld is als eerstelijnspsychologische zorg, onder voogdij plaatsen van specialistische ziekenhuizen is de wereld op zijn kop. Tot slot heeft De Block nauwelijks overleg gepleegd met de psychologen. “Het stond in de sterren geschreven dat de terugbetaling op een fiasco zou uitdraaien”, zegt Jiroflée.

 

sp.a wil werk maken van de terugbetaling van de eerstelijnspycholoog.  In ons gezondheidsplan willen we hier jaarlijks 250 miljoen voor vrijmaken.  Zo kunnen we werk maken van een echte terugbetaling van psychologische hulp zonder onnodige beperkingen en drempels waarbij de psycholoog en de huisarts centraal staan.

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel