Monica De Coninck vraagt minister De Block situatie van Anna-Maria te herbekijken

“Als de redelijke termijn van een uitwijzingsprocedure is overschreden, dan moet het belang van het kind een nog voornamere rol spelen”, zegt Kamerlid voor sp.a Monica De Coninck. Volgens De Coninck zijn er voldoende aanwijzingen dat er zich hier wat dat betreft ernstige problemen stellen. Ze roept dan ook staatssecretaris Maggie De Block op de situatie van Anna-Maria te herbekijken.

 

Monica De Coninck betreurt dat het Migratiewetboek van de vorige staatssecretaris – nochtans aangekondigd als zijn ‘magnum opus’ – nooit realiteit werd. Daarvan werd immers gezegd dat het procedures zou versnellen en vereenvoudigen. “Bovendien had het belang van het kind zo optimaal in de procedures geïntegreerd kunnen worden”, aldus Monica De Coninck. “Wat louter de asielprocedures betreft zagen we overigens sinds februari 2018 opnieuw een grote achterstand en verhoging van de behandelingstermijn.”

 

Verder betreurt Monica De Coninck het dat België niet langer de voortrekkersrol speelt inzake ‘alternatieven voor detentie.’ “Zo staan de open terugkeerwoningen staat te verkommeren. Bovendien wordt er veel en veel te weinig ingezet op coaching, terugkeerbegeleiding, etc. Het resultaat daarvan dreigt te zijn dat de gesloten woonunits niet altijd gebruikt worden als ultiem middel, wat nochtans de bedoeling was.” Het feit dat er de voorbije jaren amper contact lijkt geweest te zijn tussen DVZ en het gezin van Anna-Maria bevestigt dit alleen maar.

 

Tot slot vraagt Monica De Coninck aan de zogenaamde ‘opvolgingscommissie voor het terugkeerbeleid’ deze situatie nauw op te volgen. Die commissie met ambtenaren en experts werd op vraag van sp.a – in de nasleep van de Soedanaffaire – in het leven geroepen. Deze commissie moet er ook op toekijken of de alternatieven voor detentie wel voldoende ontwikkeld zijn. “Zo zou ze voor Anna-Maria ook kunnen nagaan of de gesloten woonunits inderdaad slechts als allerlaatste optie werden ingezet.”

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel