Muyters brengt hobby 22.000 voetballers in gevaar

Vlaams minister Philippe Muyters heeft de kritische stemmen over zijn nieuw sportdecreet altijd weggelachen, met als wrang resultaat dat de hobby van 22.000 voetballers nu in gevaar is. "Helaas is dit het scenario waar sp.a in het parlement maandenlang voor gewaarschuwd heeft", zegt Vlaams parlementslid Bert Moyaers. "Muyters wilde niet luisteren en draagt een zware verantwoordelijkheid. Aan hem om een oplossing te zoeken."

Wat sp.a altijd voorspelde over het nieuwe sportdecreet wordt vandaag jammer genoeg bewaarheid. Uiteraard is het onzin om de amateurbonden verplicht te doen fuseren met de professionele sportfederaties. Alleen wie in een ivoren toren leeft, kan zoiets verzinnen. Het was perfect te voorspellen dat amateurbonden in deze structuur problemen zouden krijgen.  Bert Moyaers : "Sp.a heeft dan ook als enige partij tegen dit nieuwe sportdecreet gestemd omdat het van in het begin duidelijk was dat het tot een verschraling van de sport in Vlaanderen zou leiden en vooral de recreatieve sporter zou treffen."

Vandaag zien we het eerste resultaat van de hervorming van Muyters: een monument als de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond krijgt geen subsidies meer, waardoor 665 liefhebbersclubs waar 22.000 voetballers hun hartje ophalen in de kou komen te staan. Zij hebben de keuze: ermee stoppen of de lidgelden drastisch verhogen, zodat het niet langer een sport is die toegankelijk is voor iedereen, laat staan voor de vele jonge voetballertjes wiens ouders geen dikke portemonnee hebben . 
"Toegankelijke en betaalbare sport is essentieel, niet alleen voor onze gezondheid  maar ook omdat de sportclub voor veel mensen dé plaats bij uitstek is waar ze onder de mensen komen. Ik reken op minister Muyters om zijn koppigheid te laten varen en eindelijk werk te maken van een oplossing", besluit Moyaers.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel