Na besparingen eindelijk hoop op investeringen in kleuteronderwijs?

Vlaams parlementslid Caroline Gennez hoopt dat minister Crevits haar aankondiging om meer middelen te investeren in het kleuteronderwijs deze keer ook omzet in daden. "Hoe beter we kinderen al op zeer jonge leeftijd ondersteunen, hoe groter hun kansen op een goed diploma en een goede job in hun latere leven", zegt Gennez. "Na jaren van besparingen en herhaaldelijke beloftes is het nu tijd om daadwerkelijk te investeren in onze kinderen."

Al meer dan een jaar kondigt de minister van Onderwijs aan dat ze de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs zal optrekken tot op het niveau van het lager onderwijs. Anno 2017 gaan de meeste kleuters voltijds naar school. Dat is ook belangrijk voor de ontwikkeling van het jonge kind. Dat is waarom sp.a, na de verhoging van de omkadering via extra kleuterjuffen in de vorige bestuursperiode, in deze legislatuur pleit voor de gelijktrekking van de werkingsmiddelen voor kleuter- en basisonderwijs.

Tot nu toe fietste minister Crevits de verkeerde kant op. Jaar na jaar is er bespaard op de werkingsmiddelen, ook in het kleuteronderwijs. Ze werd zelfs gedagvaard door het onderwijsveld voor discriminatie. In tussentijd kreeg de minister tot twee maal toe de kans hier iets aan te doen. Vorig jaar bij de opmaak van de begroting maakte ze geen punt van de structurele onderfinanciering van het kleuteronderwijs. Integendeel, door het niet-indexeren van de werkingsmiddelen verloor het kleuteronderwijs nog eens 3 miljoen euro, bovenop de eerdere besparingen van 2,5 procent. Bij de begrotingsaanpassing in juni diende sp.a een amendement in om de eerste stappen te zetten in de gelijkschakeling van de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs, maar dit werd van tafel geveegd. 

"Hopelijk komt de minister nu wel over de brug", zegt Gennez. "Door  het toenemend aantal schoolgaande kleuters maar vooral ook door de toenemende kosten voor scholen onder meer voor water, elektriciteit en schoolmateriaal is de nood bijzonder groot. Uit onderzoek van de christelijke vakbond blijkt bovendien dat leerkrachten soms honderden euro's uit eigen zak investeren in lesmateriaal en de aankleding van hun klas."

Dat kan niet langer de bedoeling zijn. Investeren in leerkrachten en werkingsmiddelen in ons kleuteronderwijs is het enige gepaste antwoord. Pas dan krijgt ons kleuteronderwijs, na jarenlang besparen, opnieuw een boost. 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel