'Naar actieplan tegen plastic zwerfvuil in zee'

Meerderheid en oppositie bereiken akkoord over aanpak plasticvervuiling

De democratische partijen in het Vlaams parlement, over grenzen van meerderheid en oppositie heen, vragen de Vlaamse regering om een actieplan tegen plasticvervuiling te ontwikkelen. Op initiatief van sp.a-volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe dienen sp.a, N-VA, CD&V, Open Vld en Groen een resolutie in waarmee ze onder meer het zwerfvuil in zee willen aanpakken. ‘De vervuiling van onze oceanen en stranden is na de klimaatverandering één van de grootste milieuproblemen van onze tijd’, zegt Vandenberghe. ‘Ik ben heel tevreden dat alle partijen bereid zijn de politieke spelletjes te overstijgen en aan hetzelfde zeel willen trekken om dat probleem aan te pakken.’

Bij opruimacties aan de kust wordt tot 50 kilogram plastic afval per kilometer strand opgehaald. Kleine plasticdeeltjes, die vanzelfsprekend ook in de zee aanwezig zijn, komen via de vis die we eten ook in de menselijke voedselketen terecht. “Het is niet alleen slecht voor het milieu, het is ook nog eens erg ongezond”, zegt Vandenberghe. Naast plastic zijn ook  sigarettenpeuken en achtergelaten tissues belangrijke vormen van zwerfvuil. “Ook dat is heel slecht voor onze leefomgeving, maar het is vooral niet prettig om met je kinderen tussen andermans vuil op het strand te moeten spelen.”

Om deze problemen aan te pakken heeft Steve Vandenberghe het initiatief genomen om samen met de andere democratische partijen in het Vlaams parlement een resolutie uit te werken die de Vlaamse regering vraagt om actie te ondernemen. Samen met Wilfried Vandaele (N-VA), Johan Verstreken (CD&V), Gwenny Devroe (Open Vld) en Bart Caron (Groen), legt Steve Vandenberghe die resolutie nu neer in het Vlaams parlement.

Concreet vraagt het parlement de Vlaamse regering onder meer om:

  • een actieplan uit te werken om de plasticvervuiling tegen te gaan, met concrete doelstellingen op korte, middellange en lange termijn

  • een algemeen sensibiliserend beleid te voeren rond de impact van microplastics en plastics op het leefmilieu

  • te onderzoeken hoe microplastics in rioolwaterzuiveringsinstallaties uit het water kunnen worden  gefilterd

  • samen met de scheepvaartsector initiatieven te nemen om vervuiling door scheepsafval terug te dringen

  • in te zetten op partnerschappen met alle betrokkenen om de problematiek van zwerfvuil aan te pakken

  • acties met betrekking tot het opruimen van strandafval te ondersteunen

  • in te zetten op kennisverwerving inzake de risico’s van microplastics op het leefmilieu en de gezondheid van mens en dier

  • in te zetten op milieu-educatie in het onderwijs, met aandacht voor de problematiek van afval en plastics op de stranden, in de waterlopen en in de Noordzee

 

Vandenberghe, die ook burgemeester is van kustgemeente Bredene, onderneemt al een tijd actie om de vervuiling van de Noordzee en de Vlaamse stranden op de politieke agenda te zetten. In juni organiseerde hij een symposium met diverse Vlaamse topexperten en deze zomer zal hij in zijn eigen gemeente diverse acties opzetten om badgasten bewust te maken van de problematiek van het plastic en het zwerfvuil. 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel