Naar de rechter stappen wordt opnieuw duurder

sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht niet gediend met invoering 20 euro-gerechtstaks voor alle rechtzoekenden

 

Binnenkort moet u een extra belasting van 20 euro betalen als u naar de rechter wil stappen. Zonder betaling van die taks kan of mag een zaak niet opgestart worden. sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht reageert verbolgen: “De drempel om naar de rechter te stappen wordt opnieuw hoger omdat alle rechtzoekenden mee moeten betalen aan een fonds voor pro deo advocaten waarvoor de regering geen middelen voorzag.”

 

Het Fonds voor Tweedelijnsbijstand werd eind vorig jaar gelanceerd om de kosten van pro deo advocaten te dekken. Die uitbreiding naar extra bijstand van advocaten aan verdachten kwam er na bijsturing van de zogenaamde Salduz-wetgeving die de aanwezigheid van een raadsman verplicht maakt.  Minister van Justitie Geens en de meerderheidspartijen probeerden de nieuwe taks aanvankelijk te bestempelen als een ‘retributie’ of als ‘gerechtskosten’, maar de Raad van State stelde dat het wel degelijk gaat om een platte belasting. Zodoende worden de benodigde budgetten voor het nieuwe Fonds afgewenteld op alle rechtzoekenden, terwijl er eigenlijk middelen voorzien moesten worden in de begroting.

 

sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht vindt een goede en toegankelijke pro deo-regeling belangrijk. Als daar ondersteunende fondsen voor moeten worden gevonden, dan moeten die worden gefinancierd via de algemene middelen en niet via een belasting voor de rechtszoekenden. Ze betreurt dan ook dat op deze wijze opnieuw de drempel om naar de rechter te stappen verhoogd wordt. “De voorbije jaren gingen de advocaatkosten al met 21% BTW omhoog en werden de griffie- en rolrechten fel verhoogd. Nu komt daar dus een extra gerechtstaks van 20 euro bovenop. Het sprookje van een toegankelijke justitie dat minister Geens tracht op te hangen, krijgt vandaag een serieuze knauw”, besluit Lambrecht.

Contacteer ons
Annick Lambrecht Federaal volksvertegenwoordiger
Annick Lambrecht Federaal volksvertegenwoordiger
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel