'Niet leverancier maar energieconsument verdient betere bescherming'

 

Goed nieuws dachten we bij sp.a. Meer en meer consumenten vinden hun weg naar een groepsaankoop voor het veranderen van leverancier van gas en elektriciteit. Dat drukt de factuur van de gezinnen aanzienlijk. Maar dat was even buiten de sector gerekend. De energieleveranciers in dit land vinden groepsaankopen niet eerlijk en spreken van  oneerlijke concurrentie. “Straks moeten we nog medelijden hebben met de leveranciers die er mee voor zorgen dat onze energiefacturen zo de pan uit swingen”, zegt Maya Detiège.  “Niet de regels voor de groepsaankopen, wel de regels voor de energieleveranciers moeten strenger om de consument te beschermen tegen de woekerwinsten die de sector opstrijkt.” Rob Beenders dringt er ondertussen bij minister Tommelein op aan om eindelijk werk te maken van het beloofde kwaliteitscharter voor groepsaankopen, zodat ook via die weg de consument beter beschermd is.

Om de consument de garantie op een betere bescherming te bieden, worden met de consumentenorganisaties en beroepsfederaties akkoorden afgesloten.  “We wachten al een jaar op de evaluatie van het huidige akkoord. Ik heb de indruk dat niet iedereen de bescherming van de consument even ernstig neemt. Ik werkte daarom zelf een voorstel uit tot verbetering van het huidige consumentenakkoord.”

Ondanks de duidelijke verbetering in de regulering van de energiemarkt, is volgens Maya Detiège de consument nog niet ten volle beschermd en is er nood om het consumentenakkoord verder uit te breiden. “Ik stel bijvoorbeeld vast dat bij de opzegging van een leveringscontract een verbrekingsvergoeding wordt aangerekend. Het aanrekenen van een vergoeding bij het wisselen van energieleverancier is nochtans verboden. Toch zie ik meer en meer "verdoken verbrekingsvergoedingen" opduiken”, zegt Detiège. Het gaat dan om bijvoorbeeld de aanrekening van de volledige vaste jaarvergoeding op de slotfactuur in plaats van deze enkel aan te rekenen voor de duur van de werkelijke levering van elektriciteit en/of aardgas. ‘Dit soort praktijken zijn onaanvaardbaar’ zegt Maya Detiège.

“Ik ga bij minister Peeters aandringen op een kordate aanpak van een aantal praktijken die vandaag door sommige energieleveranciers worden toegepast en volledig in het nadeel zijn van de consument”, zegt Detiège. “Denk maar aan de verdoken verbrekingsvergoeding, het verlengen van een energiecontract tegen een hogere prijs en de deur-aan-deur verkopen.”

Maya Detiège pleit ook voor een vereenvoudigde en eenvormige factuur zodat vergelijken van prijzen voor de consument gemakkelijker wordt.

 

Groepsaankopen groot succes

 

Volgens het rapport van de energieregulator VREG schakelden in 2016 één op de vijf Vlamingen over naar een goedkopere energieleverancier. Klanten kiezen meer en meer voor een groepsaankoop omdat je jaarlijks gemiddeld 200€ bespaart op je energiefactuur. Vorig jaar stapten bijvoorbeeld bij SamenSterker 29.644 gezinnen over naar een goedkoper contract en bespaarden in totaal 6 miljoen euro.

“Groepsaankopen zijn een positieve evolutie en verdienen alle ondersteuning”, zegt Vlaams parlementslid Rob Beenders. Om de kwaliteit te garanderen is het belangrijk dat er een kwaliteitsraamwerk en kwaliteitscriteria zijn. “In juli is het 2 jaar geleden dat de vorige minister van Energie heeft aangekondigd dat zij werk zou maken van een kwaliteitscharter voor groepsaankopen. We zijn nu bijna 2 jaar na de aankondiging van het kwaliteitscharter en tot op vandaag is er nog geen document opgeleverd.

Nu ook de energieleveranciers aandringen op kwaliteitscriteria is het belangrijk dat minister Tommelein zijn charter oplevert, in het belang van de consument en een betaalbare energiefactuur.”

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel