Niet te vroeg juichen. Ongelijkheid stijgt opnieuw, zo tonen cijfers Eurostat.

 

Ongelijkheid bestrijden is een keuze, stelt Oxfam vandaag. Uit het rapport van Oxfam blijkt dat de ongelijkheidskloof in ons land nog redelijk stabiel bleef.  “Dat toont het belang van investeringen in onderwijs en een sterke sociale zekerheid aan”, zegt Meryame Kitir, fractieleider voor sp.a in de Kamer. “Maar spijtig genoeg blijkt nu uit de meest recente cijfers van Eurostat dat de ongelijkheidskloof in ons land sinds 2014 opnieuw toeneemt. Dat is een trendbreuk en niet te verwonderen als je ziet dat basisproducten als water en elektriciteit in dit land stilaan luxeproducten worden.”

 

België stond er om bekend een kleine ongelijkheidskloof te hebben. Dat hebben we voor een stuk te danken aan de investeringen die we gedaan hebben om goed en toegankelijk onderwijs uit te bouwen voor elk kind. Maar dat hebben we nog meer te danken aan onze sterk uitgebouwde sociale zekerheid. “Daar mogen we best trots op zijn”, zegt Kitir. “Zelfs in economisch woeliger tijden, vallen daardoor weinig mensen uit de boot.” Maar Kitir  waarschuwt voor hoera-berichten. “De voorbije twee jaar neemt volgens de meest recente Eurostat cijfers de ongelijkheid in ons land opnieuw toe. Dat is een kwalijke evolutie die we nauwgezet in het oog moeten houden en zonodig moeten we bijsturen.

 

Basisproducten als water en elektriciteit worden voor iedereen fors duurder. Er is bespaard op onderwijs en er werd de voorbije twee jaar maar liefst twee miljard weggeknipt in de sociale uitgaven. Dat zijn besparingen in de ziekte-uitkeringen en de pensioenen. Steeds meer mensen die hard hun best doen, hebben het moeilijk.”

 

Uit andere cijfers van de FOD sociale zaken bleek vorige week nog dat ook de kloof tussen laag- en hooggeschoolden in ons land groeit. Het verschil in werkgelegenheid tussen hoog- en laaggeschoolden is 36 procent.  “De economie trekt aan maar laaggeschoolden in ons land profiteren er nauwelijks van.  De economische groei gaat dus niet vanzelf jobs creëren voor de laaggeschoolden”, concludeert Kitir. “Net zoals de economische groei ook niet vanzelf de ongelijkheidskloof zal dichten.”

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel