Nieuwe generatie presenteert Homans de afrekening van haar armoedebeleid

Nieuwe generatie presenteert Homans de afrekening van haar armoedebeleid

"Investeren in mensen, investeren in elk kind, is een kwestie van keuzes"

Brussel

 

Beste Liesbeth Homans,
Beste Vlaams minister van Armoedebestrijding,

Vandaag houden u en uw collega’s van de Vlaamse regering een laatste ministerraad. Wel, hier zijn we dan met datgene waar u om gevraagd had: de afrekening.

Wij kloppen vandaag bij u aan met lege brooddozen die we de voorbije week verzameld hebben in heel Vlaanderen. Als nieuwe sp.a-generatie willen wij zo duidelijk maken dat u dé kans hebt laten liggen om de kinderarmoede in Vlaanderen écht te halveren.

 

De gebrekkige hervorming van de kinderbijslag is daar wellicht het schrijnendste voorbeeld van. Voor het eerst in de geschiedenis kreeg een Vlaamse regering zelf dé tool in handen om de kinderarmoedecijfers significant te doen dalen, maar die kans greep ze niet.

sp.a wil zekerheid voor elk kind. Lees hier onze voorstellen. 

 

 

 

Zekerheid voor elk kind

#NieuweStrijd

 

 

Voor een welvarende regio als de onze zijn die alarmerende - stijgende - cijfers voor kinderarmoede een regelrechte schande. De zekerheid dat elk kind gelijke kansen krijgt, en kan opgroeien zonder zorgen, zou de eerste opdracht moeten zijn van elke overheid, en van elke beleidsbeslissing. Wij, jonge generatie sp.a’ers, zijn ervan overtuigd dat we met onze voorstellen de kinderarmoedecijfers écht weer kunnen doen dalen.

 

Investeren in mensen, investeren in elk kind, is een kwestie van keuzes.

 

 1. Zekerheid dat het budget in de strijd tegen armoede opgevoerd wordt.

 • Het Vlaamse budget voor armoedebestrijding trekken we op van de huidige 7 miljoen euro naar 200 miljoen euro.

 • We sturen 2.000 hulpverleners - brugfiguren, persoonlijke coaches en extra maatschappelijk werkers - uit om te zijn waar armoede is. Wat sp.a vandaag in Kortrijk doet, willen we in heel Vlaanderen lanceren. We wachten dus niet tot mensen in armoede zelf om hulp vragen. Neen, we gaan achter de deuren actief op zoek naar mensen om hun rechten toe te kennen. Met onder andere digitale tools, waarin alle bestaande (lokale, regionale en federale) rechten en steunmaatregelen zijn opgenomen, kennen we die rechten automatisch toe. Je hoeft ze dus niet meer aan te vragen.

 • De kinderbijslag hervormen we, zodat meer middelen gaan naar wie het echt nodig heeft. 

 

2. Zekerheid dat werken weer loont. Voor iedereen.

 • Wie werkt, moet de zekerheid hebben op een goed loon. Daarom strijden wij voor een minimumloon van 14 euro per uur, of 1.600 euro per maand. Werken moet weer lonen.

 • We trekken de laagste uitkeringen op boven de armoedegrens. Dat doen we door rekening te houden met de échte inkomsten en uitgaven van mensen. Op die manier berekenen we wat mensen extra nodig hebben om goed te (kunnen) leven.

 • Na een loopbaan van 42 jaar moet je zeker zijn van een pensioen van minstens 1.500 euro.

 

      

3. Zekerheid op een betaalbaar leven. Voor iedereen.  

 

 • Water en elektriciteit zijn basisbehoeften. De btw op elektriciteit verlagen we van 21% naar 6% en we voeren een gratis basispakket voor water en elektriciteit in.

 • Net zoals in het basisonderwijs voeren we in het middelbaar een maximumfactuur in. De studiekeuze mag niet afhangen van het inkomen van de ouders. 

 • De factuur in het rusthuis mag nooit hoger zijn dan je pensioen. Daarom voeren we ook een maximumfactuur in voor wie een kamer heeft in het rusthuis.

 • We voeren de strijd op tegen de ‘schuldindustrie’. We stellen paal en perk aan de vicieuze cirkel van spookkosten waar enkel deurwaarders, incassobureaus en advocaten aan verdienen. 

 • Recht op kosteloze kinderopvang. In het eerste levensjaar heeft elk kind vanaf zes maanden recht op één dag kosteloze kinderopvang per week. Vanaf het tweede levensjaar worden dat 2 dagen kosteloze kinderopvang per week. We verlagen bovendien de algemene kostprijs door alle kinderopvangplaatsen inkomensgerelateerd te maken. We verlagen ook de minimumtarieven voor kansen- en voorrangsgroepen.

 

4. Zekerheid op een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. Voor iedereen. 

 • We verlagen de huurwaarborg opnieuw van 3 naar 2 maanden. 

 • We werken de wachtlijsten voor sociale woningen weg door op 15 jaar tijd minstens 100.000 nieuwe sociale woningen te bouwen. 

 

5. Zekerheid op de beste zorg. Voor iedereen. 

 • De raadpleging bij de huisarts en de jaarlijkse controle voor tandzorg maken we gratis. 

 • We zorgen voor een betere terugbetaling van brillen, lenzen, hoorapparaten, tandzorg.

 • Betere terugbetaling van psychotherapie en volledige terugbetaling van anticonceptie.

 

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel