Nieuwe generatie sp.a stelt vijf klimaatwerven voor

 

 

CO2-neutraal in 2040, klimaatneutraal tegen 2050. Dat is de klimaatambitie van sp.a, die de partij wil realiseren met maatregelen die zowel zekerheid bieden voor de koopkracht van de gezinnen als voor het klimaat. Met die sociale aanpak neemt de partij een unieke positie in. “Door huizen te isoleren, de energiefactuur te verlagen en betaalbaar openbaar vervoer te voorzien, verlagen we de kosten van de gezinnen en helpen we het klimaat.”

 

Klimaatactiviste Laura Cools, lijsttrekkers Conner Rousseau en Hannelore Goeman, JS-voorzitster Kaoutar Oulichki en de prominente kandidaten Melissa Depraetere, Hannes Anaf, Moad El Boutaadi, Maxim Veys, Loes Mispoulier, Thijs Verbeurgt en Kris Verduyckt lichtten de concrete klimaatwerven vandaag toe in Mechelen, niet toevallig in een woning in volle renovatie.

 

“Klimaatbeleid is sociaal beleid”, klinkt het bij de Oost-Vlaamse lijsttrekker Conner Rousseau, “Klimaatbeleid is een kwestie van rechtvaardige herverdeling. Het biedt kansen voor economische groei en jobs, maar de eerlijke verdeling van de inspanningen en van de opbrengsten is cruciaal.” De nieuwe sp.a-gezichten geloven dat investeringen in klimaatbeleid en sociale maatregelen hand in hand gaan. Ze pleiten onder meer voor de isolatie van alle huizen in Vlaanderen, een verlaging van de energiefactuur en investeringen in betaalbaar en stipt openbaar vervoer.

 

De vijf werven zijn:

 

1. Alle woningen energiezuinig tegen 2035

 

Via een grootschalig isolatieprogramma maakt sp.a alle woningen in Vlaanderen tegen 2035 energiezuinig. De netbeheerders zorgen voor de organisatie en de leningen, die worden terugbetaald met een gedeelte van de winst op de energiefactuur. Dit plan biedt de zekerheid dat iedereen, los van zijn of haar financiële situatie, energiezuiniger kan leven.

Die maatregel levert tegen 2024 een vermindering van de CO2-uitstoot op van meer dan tien procent en tegen 2030 liefst 18 procent. Dat is meer dan de helft van de doelstelling van België voor 2030. Ter vergelijking: de laatste tien jaar daalde de uitstoot in Vlaanderen met amper 0,4 procent.

 

2. Een gratis en duurzaam basispakket stroom voor elk gezin

 

De energiefactuur is de afgelopen vijf jaar met meer dan 500 euro gestegen. Energie is een basisproduct waarvan iedereen een minimale hoeveelheid nodig heeft om gewoon te kunnen leven. Daarom willen we de btw opnieuw verlagen van 21  naar 6 procent. Toen sp.a nog in de regering zat, had elk gezin ook recht op een basispakket aan gratis stroom. Dat willen wij opnieuw invoeren, maar met de bijkomende voorwaarde dat het om groene stroom gaat. Op die manier verlagen we de factuur van de gezinnen met meer dan 100 euro én stimuleren we de productie van hernieuwbare energie. Goed voor het klimaat én voor de gezinsfactuur.

 

3. Gratis tram en bus voor jongeren tot 18 jaar

 

Tram en bus voor jongeren tot 18 jaar maakt sp.a gratis. Zo maken we de volwassenen van morgen vertrouwd met openbaar vervoer. Daarnaast willen we opnieuw investeren in betaalbaar, stipt en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen. Alleen door een degelijk alternatief voor de auto te voorzien, kunnen we de files wegwerken en een einde maken aan het tijdverlies, de economische schade, de luchtvervuiling en de CO2-uitstoot die erdoor veroorzaakt worden.  

 

4. Kap-stop én 12.000 hectare nieuwe bos

 

In Vlaanderen verdwijnt er nog altijd meer bos dan erbij komt, terwijl iedereen weet dat meer groene ruimte om te sporten, te ontspannen en te spelen cruciaal is om onze levenskwaliteit te verbeteren. Daarom wil sp.a meteen een kap-stop invoeren die ervoor zorgt dat er geen bossen meer verdwijnen. Daarnaast planten we de komende tien jaar 12.000 hectare nieuw bos aan in Vlaanderen.

 

5. Statiegeld tegen plastiekvervuiling en -verspilling

 

In tegenstelling tot wat de officiële cijfers zeggen, recycleren we in Vlaanderen amper 30 procent van het gebruikte plastic. Als we niet snel ingrijpen, zit er tegen 2050 meer plastic dan vis in de zee. Daarom trekt sp.a het recyclagecijfer jaarlijks met vijf procent op. Een systeem van statiegeld, zoals sp.a-burgemeester Steve Vandenberghe van Bredene er al een voorziet, is één van de maatregelen die nodig zijn om minder te verspillen en te vervuilen.

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel