OESO geeft sp.a gelijk: meer investeringen nodig in Vlaams onderwijs

Sp.a: 'In het belang van alle kinderen: draai de besparingen terug'

In haar jaarlijkse rapport over ons onderwijs pleit de OESO expliciet voor extra middelen voor het basis- en hoger onderwijs. Sp.a-volksvertegenwoordigers Caroline Gennez en Tine Soens zien hierin een bevestiging van wat ze al twee jaar zeggen. ‘De besparingen van deze regering in het onderwijs laten zich steeds meer voelen en dreigen de kwaliteit van ons onderwijs te ondermijnen’, zeggen Gennez en Soens. ‘Dat is schadelijk voor de toekomstperspectieven van alle Vlaamse kinderen en jongeren. Minister Crevits heeft zich geëngageerd om vanaf dit jaar opnieuw te investeren. Wij rekenen erop dat de Vlaamse regering woord houdt.”

 

Met “Education at a Glance” biedt de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, jaarlijks een staalkaart van het onderwijs in de wereld en reikt ze per land en regio een reeks van aanbevelingen aan. De OESO zegt terecht dat Vlaanderen inzake participatie bij de absolute koplopers behoort, van kleuter- tot hoger onderwijs. Tegelijk weerspiegelt die hoge participatie zich helaas niet in voldoende middelen. De besparingen van de voorbije jaren zetten de onderwijskwaliteit danig onder druk en de OESO pleit dan ook expliciet voor meer middelen, in het bijzonder voor het kleuter- en lager onderwijs en het hoger onderwijs.

 

Deze oproep komt voor sp.a niet als een verrassing. De voorbije jaren bespaarde minister Crevits stevig én op alle niveaus en dit heeft de werking van scholen, hogescholen en universiteiten zwaar onder druk gezet. Het basisonderwijs wordt geconfronteerd met beperktere middelen qua omkadering – de vorige regering voorzag hiervoor nog een groeipad, maar de huidige Vlaamse regering Bourgeois bespaarde de voorbije jaren telkens €45 per leerling per schooljaar. Het hoger onderwijs werd, na besparingen van ettelijke miljoenen, bovendien ook niet gecompenseerd voor het stijgend aantal studenten. Met acties als #wantwijzijnhetwaard kaartten o.a. de hogescholen de almaar nijpender situatie aan.

 

De voorbije maanden engageerde minister Crevits zich om bij de komende begrotingsbesprekingen meer middelen vrij te maken voor het Vlaamse onderwijs, in het bijzonder voor het basis- en het hoger onderwijs. Sp.a hoopt dan ook dat de Vlaamse regering woord houdt en de besparingspagina definitief omslaat. Dat kan door de eerder doorgevoerde besparingen op de werkingsmiddelen opnieuw op niveau te brengen en daarnaast een extra injectie te voorzien voor bijkomende omkadering in het kleuter-, lager- en hoger onderwijs.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel