"Onbegrijpelijk dat regering langdurig zieken sanctioneert in plaats van stimuleert"

Vandaag heeft de regering de knoop doorgehakt over sancties voor langdurig zieke werknemers. Zieke werknemers waarvan verondersteld wordt dat ze onvoldoende meewerken aan een re-integratietraject kunnen 5 tot 10 procent van hun uitkering verliezen. Honderd miljoen euro moet dat dit jaar nog opleveren, 200 miljoen euro vanaf volgend jaar. “In plaats van langdurig zieken op een positieve manier te stimuleren om het werk te hervatten, lijkt deze regering vooral oog te hebben voor wat deze maatregel opbrengt”, zeggen Meryame Kitir en Monica De Coninck.  “Onbegrijpelijk.”

 

Dat de wil bij veel langdurig zieken aanwezig is om te werken, bewijst het systeem van progressieve werkhervatting.  Jaarlijks zijn er ruim 50.000 mensen met een arbeidsongeschiktheid die op maat van hun mogelijkheden en op vrijwillige basis opnieuw aan het werk gaan. Volgens het wetsontwerp dat vanmorgen werd goedgekeurd, zullen mensen die ziek zijn 5% van hun maanduitkering verliezen als ze niet “nauwgezet” de vragenlijst invullen waarin de zieke werknemer zelf zijn inzichten en mogelijkheden moet omschrijven. “De patiënt moet met andere woorden zelf voor doktertje spelen. Als de administratieve verplichtingen niet secuur genoeg worden nagekomen, dreigt de patiënt 5 procent van de uitkering te verliezen. “Niet moeilijk om te voorspellen welke mensen hier het slachtoffer van gaan zijn”, zeggen Kitir en De Coninck.

 

De langdurig zieke werknemers die niet komen opdagen voor een gesprek met de medisch adviseur over zijn/haar gezondheidstoestand, dreigen 10 procent van de uitkering te verliezen. “Ook hier worden weer kwetsbare mensen geviseerd die mogelijks bang zijn het verkeerde te zeggen of niet precies weten wat van hen verwacht wordt. Ze riskeren een deel van hun inkomen en van hun financiële zekerheid te verliezen.  Onbegrijpelijk waarom deze regering er niet in slaagt langdurig zieken op een positieve manier te stimuleren.”

 

Ook de werkgevers worden geresponsabiliseerd met een eenmalige sanctie van 800 euro, maar enkel indien de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in het kader van een gezondheidsbeoordeling gesteld heeft dat er - mits aangepast werk - nog een plaats is voor de werknemer en de onderneming daar geen gevolg aan geeft. Volgens gegevens van de grootste preventiedienst is dat laatste het geval voor 12% van de uitgevoerde re-integratieonderzoeken (2017). Voor 68% van de onderzoeken, luidde de beoordeling: “er is definitief geen plaats meer voor deze werknemer in de onderneming”.   

 

sp.a diende eerder deze maand een wetsvoorstel in om meer verantwoordelijkheid bij de werkgever te leggen om de re-integratiemogelijkheden van een langdurig zieke  ernstig te onderzoeken. “Het is niet aan de arbeidsgeneesheer om te beslissen of er al dan niet plaats is voor de werknemer de onderneming. De arts kan hoogstens advies uitbrengen over de  gezondheidstoestand. Die verantwoordelijkheid moet voor de volle honderd procent bij de werkgever liggen”, besluiten Kitir en De Coninck.

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel