‘Onderwijshervorming is gemiste kans voor Vlaamse kinderen’

De Vlaamse onderwijsraad bevestigt in een kritisch advies aan minister Crevits dat haar hervorming van het secundair onderwijs een gemiste kans is voor het Vlaamse onderwijs. ‘Het blijft hoogst onduidelijk hoe deze onderwijshervorming ervoor zal zorgen dat in de toekomst meer jongeren een diploma behalen en dus uitzicht krijgen op een goede job’, zegt Caroline Gennez. ‘De Vlaamse onderwijsraad treedt een groot deel van mijn eerdere kritiek op de hervorming nu bij. Ik roep minister Crevits en de Vlaamse regering op om niet doof te blijven voor deze constructieve bemerkingen. Onze kinderen verdienen het beste onderwijs.’

Het advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) ligt volledig in lijn met de kritiek die ook al eerder door sp.a werd geuit:

  • wat een hervorming van het secundair onderwijs moest worden, blijkt vooral maatregelen in het basisonderwijs te bevatten, zonder duidelijke visie op dat basisonderwijs. Bovendien zijn veel van de voorgestelde maatregelen in het basisonderwijs onnodig en zelfs contraproductief;

  • de schoolkeuze op 12 jaar is in de feiten vaak een studiekeuze voor de komende zes jaar. Volgens de Vlor is het fout om kinderen al op die leeftijd tot keuzes te dwingen die de rest van hun leven bepalen;

  • het nieuwe systeem met drie niveaus van einddoelen (basisgeletterdheid, eindtermen en uitbreidingsdoelen) dreigt de lat voor vele leerlingen lager te leggen en de kwaliteit van ons onderwijs uit te hollen. Het staat bovendien haaks op de lopende hervorming van de eindtermen.

  • de voorstellen voor het kleuteronderwijs dreigen meer kleuters met een achterstand op te zadelen dan vooruit te helpen;

  • het onderwijslandschap zal veel complexer worden, waardoor het risico op foute studiekeuzes groter wordt en de kwaliteitsverschillen tussen scholen groter dreigen te worden;

  • de hervorming zorgt niet voor de gewenste opwaardering van het TSO en het BSO;

  • een aantal voorstellen zijn volgens de VLOR eenvoudigweg onwerkbaar en zelfs onhaalbaar;

  • de communicatiefolder die in het onderwijsveld is verspreid zorgt vooral in het basisonderwijs voor veel onrust

Caroline Gennez: ‘Voor sp.a moet elke hervorming in het onderwijs erop gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te versterken, zodat elk kind zijn talenten -waar die ook liggen- maximaal kan ontwikkelen en zo’n groot mogelijke kans heeft om de school met een goed diploma te verlaten. Alleen zo kunnen we al onze kinderen en jongeren een eerlijke kans geven om een geschikte job te vinden en een goed leven uit te bouwen. Deze hervorming voldoet niet aan die toets, omdat ze het resultaat is van een politieke symbolenstrijd. Laten we in overleg met alle betrokkenen werk maken van een onderwijshervorming die de belangen van onze kinderen dient.’  

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel