Kinderbijslag: Hoeveel alarmbellen moeten er nog afgaan voor Vandeurzen wakkerschiet?

Sp.a vraagt Vlaamse regering huiswerk opnieuw te maken

Na het Centrum voor Sociaal Beleid, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv) en de Strategische adviesraad voor Welzijn, Gezondheid en Gezin (SAR WGG) spreekt nu ook de Vlaamse Onderwijsraad zich zeer kritisch uit over de hervorming van de Kinderbijslag. Volgens de VLOR is het onbegrijpelijk dat er geen armoedetoets is gebeurd, is het ongepast dat de huidige kinderbijslag niet geïndexeerd wordt en zijn er grote vraagtekens te plaatsen bij de betaalbaarheid van het nieuwe systeem. ‘Hoeveel alarmbellen moeten er nog afgaan vooraleer minister Vandeurzen wakker schiet?’, vragen sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke en parlementslid Freya Van den Bossche zich af. ‘Het is intussen duidelijk dat de nieuwe kinderbijslag de armoede niet terugdringt en vele Vlaamse gezinnen erop achteruitgaan. Er is maar één optie: de Vlaamse regering moet opnieuw naar de tekentafel en met een beter voorstel komen om ervoor te zorgen dat élk kind in Vlaanderen alle kansen krijgt op een mooie toekomst.’

Voor sp.a is elk kind evenveel waard, en daarom moet een krachtig instrument als de kinderbijslag maximaal ingezet worden om ouders te helpen de werkelijke kosten van de opvoeding te dragen. "Dat betekent onder meer extra steun voor wie het écht moeilijk heeft en een hogere kinderbijslag naarmate een kind ouder en dus duurder wordt", zegt Freya Van den Bossche. "De hervorming die de Vlaamse regering dit voorjaar voorstelde voldoet niet. De kinderarmoede dreigt toe te nemen en de nieuwe kinderbijslag negeert de nuchtere vaststelling dat een kind meer kost naarmate het ouder wordt."

Sp.a staat niet alleen met die kritiek. Voor de vierde keer spreekt een gezaghebbend orgaan zich vandaag ronduit negatief uit over cruciale onderdelen van de hervormde kinderbijslag. Eerst was er de cijfersaga: minister Vandeurzen kondigde trots aan dat de kinderarmoede zou afnemen dankzij zijn hervorming, een bewering die prompt werd tegengesproken door de onderzoekers van het CSB die voor Vandeurzen de berekeningen hadden gemaakt. Voor bepaalde gezinnen in Vlaanderen zal de armoede zelfs toenemen, zeggen zij. Vervolgens was er een advies van de sociale partners in de SERV dat een heel aantal kritieke punten blootlegde: de armoededoelstellingen zullen niet worden gehaald en het budgettaire plaatje klopt niet, waardoor er te weinig geld dreigt te zijn om de kinderbijslag uit te betalen aan de gezinnen in Vlaanderen. Ook de SAR WGG wees erop dat de nieuwe kinderbijslag helemaal geen hefboom is om kinderarmoede aan te pakken en zware tekortkomingen heeft zoals het wegvallen van de leeftijdsbijslagen.  

Nu komt ook de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) met een advies dat niet mals is voor minister Vandeurzen. De VLOR vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat er geen armoedetoets is uitgevoerd en stelt zich ernstige vragen bij de betaalbaarheid van de hervorming. De VLOR vindt het bovendien ‘ongepast’ dat de huidige gezinnen een indexsprong moeten ondergaan op de kinderbijslag en dat dit wellicht niet eens zal volstaan om de beloofde hervorming te financieren. De VLOR sluit zich aan bij de eerdere instanties die kritiek hadden op de zogenaamde kleuterpremie van 300 euro per kleuter. De VLOR is er niet van overtuigd dat dit de participatie aan het onderwijs effectief zal vergroten.

De VLOR volgt ook de eerdere kritiek van sp.a, de Gezinsbond, het Centrum voor Sociaal Beleid, de SERV en de SAR WGG op het afschaffen van de leeftijdstoeslag.

“De stroom kritische adviezen heeft de claims van de Vlaamse regering over de hervormde kinderbijslag onderuit gehaald”, besluit Joris Vandenbroucke. “Er valt niet te ontkomen aan de conclusie dat men terug aan de slag moet, tenminste als het de bedoeling is om met de kinderbijslag de Vlaamse gezinnen sterker te maken.”

Contacteer ons
Freya Van den Bossche
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel