'Ook onroerende voorheffing discriminerend voor ouders in co-ouderschap'

Dag van het gezin: sp.a vraagt gelijkwaardige behandeling van nieuwe gezinsvormen

Ex-partners die een co-ouderschapsregeling hebben worden niet op een gelijke manier behandeld bij de toekenning van sociale en fiscale voordelen. De korting op de onroerende voorheffing of de waterfactuur gaat integraal naar de ouder bij wie de kinderen gedomicilieerd zijn, de andere krijgt niets. “Het klassieke gezin van papa, mama en twee of drie kinderen is niet langer de norm in onze samenleving”, zegt Vlaams parlementslid Caroline Gennez. “Helaas doet de overheid nog altijd alsof dat wel het geval is. Hoog tijd om de 21ste eeuw binnen te gaan.” Op de dag van het gezin doet sp.a een voorstellen om nieuwe gezinsvormen gelijkwaardig te behandelen.    

Naar aanleiding van de dag van het gezin vraagt Vlaams parlementslid Caroline Gennez (sp.a) meer aandacht voor nieuwe samenlevingsvormen. “Co-oudergezinnen, alleenstaande ouders, nieuw samengestelde gezinnen… de diversiteit is eindeloos”, zegt ze. “Het wordt hoog tijd dat de overheid, bijvoorbeeld bij de toekenning van sociale rechten en voordelen, rekening houdt met hoe mensen écht leven. Het klassieke kostwinnersmodel waarbij de papa gaat werken en de mama thuis blijft om voor de twee kinderen te zorgen, is niet langer de norm in Vlaanderen. Waarom doet de overheid dan nog altijd alsof dat wel het geval is?”

Twee voorbeelden tonen aan dat deze kijk heel concrete problemen oplevert. Sinds 2006 is co-ouderschap de wettelijke voorkeur wanneer mensen uit elkaar gaan. Dat betekent dat ze in gelijke mate verantwoordelijkheid opnemen voor hun kinderen, en dat is een mooi principe. Alleen negeert de overheid zelf die realiteit door de ex-partners compleet ongelijk te behandelen bij de toekenning van fiscale en sociale voordelen. Zo gaat de korting op de waterfactuur en op de onroerende voorheffing integraal naar de ex-partner bij wie de kinderen gedomicilieerd zijn. De andere ouder krijgt niks. “Dat is fundamenteel oneerlijk”, vindt Gennez. “Het verschil op de waterfactuur kan oplopen van 150 tot meer dan 200 euro. Voor de onroerende voorheffing bedraagt het verschil al gauw 150 tot meer dan 260 euro. Waarom verdelen we die voordelen niet gelijk over de twee ouders?”

Sp.a stelde eerder al voor om kinderen in co-ouderschap een dubbele domicilie te geven, om zo het voordeel eerlijk te spreiden. De meerderheidspartijen zijn niet te vinden voor zo’n regeling. In afwachting van een oplossing ten gronde stelt sp.a voor om het mogelijk te maken de korting via een eenvoudige melding aan de watermaatschappij of de belastingdienst over beide ouders te verdelen.

“Er is nog veel werk om alle nieuwe gezinsvormen een gelijkwaardige behandeling te geven”, zegt Caroline Gennez. “Alleen weet de overheid vandaag vaak niet hoe de Vlamingen écht leven. Ook om dat in kaart te brengen is er werk aan de winkel. Om andere onrechtvaardigheden op te sporen en oplossingen voor te stellen, lanceert sp.a vandaag ‘De grote gezinsbevraging’ via www.grotegezinsbevraging.be Op basis van de resultaten zullen we met nieuwe voorstellen komen”, besluit Gennez.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel