Ook SERV heeft kritiek op onderwijshervorming Vlaamse regering

Caroline Gennez vraagt minister Crevits om álle leerlingen vooruit te helpen

De Sociaal-Economisch Raad van Vlaanderen publiceerde zopas haar advies rond de plannen van minister Crevits voor de hervorming van het secundair onderwijs. Na de onderwijsraad Vlor stelt nu ook de SERV zich grote vragen bij belangrijke delen van de hervorming. “Dit nieuwe negatieve advies moet voor de Vlaamse regering het signaal zijn om opnieuw rond de tafel te gaan en een hervorming uit te tekenen die de lat echt hoger legt en de kloof echt kleiner maakt", aldus Caroline Gennez, onderwijsspecialiste voor sp.a. “Alleen zo kunnen we tot een onderwijssyteem komen waar alle leerlingen beter van worden.”

De SERV stelt zich grote vragen bij de vrijblijvendheid van de voorgestelde hervorming. De SERV betwijfelt sterk of dit voorstel de broodnodige en beoogde opwaardering van het technisch en beroepsonderwijs zal realiseren. Het is niet alleen belangrijk om de perceptie over studierichtingen aan te pakken, ook de reële organisatie van het secundair onderwijs moet transparanter. Dit moet de studiekeuze voor ouders en leerlingen vergemakkelijken. Een betere studiekeuze is dan weer de beste remedie tegen het nefaste watervalsysteem. De matrix zoals voorgesteld door de Vlaamse regering dreigt het landschap echter nog complexer te maken, de studiekeuze te bemoeilijken en bijgevolg de sociale ongelijkheid te versterken.

Ook wat betreft de studieoriëntering en de getrapte studiekeuze, is de SERV zeer kritisch. De algemeen vormende eerste graad wordt onvoldoende gerealiseerd; de grote impact van de basisoptie in het tweede jaar op het verdere studieverloop is voor de SERV absoluut geen goede zaak en het behoud van B- en C-attesten zorgt dat de studiekeuze nog steeds voornamelijk een negatieve keuze blijft. De raad mist ook de expliciete inzet op oriëntatie- en studiekeuzebegeleiding in de eerste graad.

Dit advies toont opnieuw duidelijke lacunes in de plannen van minister Crevits. Werkgevers en vakbonden uiten grote bezorgdheden omtrent de impact van deze modernisering, vooral wat de betreft de kwaliteit van ons onderwijs en het aanpakken van de sociale ongelijkheid. Als sp.a roepen wij de minister op dit advies ter harte nemen en haar plannen grondig te herschrijven zodat er uiteindelijk een echte hervorming op tafel komt waar alle leerlingen beter van worden, aldus Caroline Gennez.

U vindt het advies op onderstaande link:

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel