Oosterweel: 'Minister Weyts moet dringend werk maken van snelle oplossingen voor de files'

Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache roept minister Weyts op om dringend werk te maken van snelle oplossingen voor de files rond Antwerpen. "De Raad van State heeft fundamentele kritiek op de manier waarop het milieueffectenrapport (MER) van Oosterweel tot stand kwam. Als de auditeurs worden gevolgd, dan wordt het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) vernietigd en wacht het hele project een 'setback' van verscheidene jaren. Ondertussen zit het verkeer compleet vast en stikt de Antwerpenaar in de vuilste lucht van Europa. Tijd voor actie"

Volgens sp.a-politica Yasmine Kherbache komt de kritiek van de Raad van State niet onverwacht. "De minister was meermaals gewaarschuwd over de juridische problemen, maar hij heeft niet willen luisteren. Door de problemen te negeren en snelle oplossingen voor de files van tafel te vegen, is er de komende jaren geen enkele verbetering in zicht. Het verkeer zit compleet vast en de Antwerpenaar stikt in de vuilste lucht van Europa."

Sp.a stelt voor om door een combinatie van snel uitvoerbare maatregelen de files te halveren. Met een betere benutting van de Liefkenshoektunnel voor het vrachtverkeer kan je dagelijks 8000 vrachtwagens van de ring halen, wat zorgt voor een veiliger en vlotter verkeer. Meer en beter openbaar vervoer in de stad en op de invalswegen naar de stad zijn cruciaal om het autoverkeer van de Antwerpse ring te halen en automobilisten een volwaardig alternatief te bieden. Weyts wil de Vlaming verleiden om het openbaar vervoer te nemen, maar dan moet hij wel zorgen voor deftig aanbod aan openbaar vervoer. Waarom maakt minister Weyts dan geen werk van een reeks besliste tramprojecten? Waarom gaat de schop daar niet in de grond?

Snelle maatregelen tegen de files leveren driedubbele winst op: minder files, gezondere lucht en betere garanties voor de overkapping.  De overkappingsintendant heeft immers herhaaldelijk benadrukt dat een daling van het autoverkeer nodig is voor een overkapping van de Antwerpse ring. Zonder ambitieuze modal shift is een overkapping onmogelijk. Waar wacht minister Weyts nog op?

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel