Op vraag van Peter Vanvelthoven kan Kamer geheim rapport Greenpeace inkijken

Geheim rapport Greenpeace legt kwetsbaarheid Belgische kerncentrales bloot

Eerder deze week werd een geheim Greenpeace rapport aan sp.a-Kamerlid en voorzitter van de subcommissie Nucleaire Veiligheid Peter Vanvelthoven overhandigd. Het rapport werd door onafhankelijke experten opgesteld in opdracht van Greenpeace Frankrijk en bevat gevoelige informatie over de kwetsbaarheid van de kerncentrales voor terreur  of sabotagedaden, in het bijzonder als de opslagbekkens voor gebruikte splijtstof geviseerd worden. Vanvelthoven ziet zich genoodzaakt het rapport te laten inkijken door de leden van de subcommissie Nucleaire Veiligheid en richt daartoe een dataroom op.  “Omdat het over belangrijke en gevoelige informatie over de veiligheid van onze onze kerncentrales gaat, moeten alle commissieleden het rapport kunnen inkijken. Vervolgens moeten we bekijken of en welke extra maatregelen we aan de regering vragen om de kwetsbaarheid van de kerncentrales weg te nemen”, zegt Vanvelthoven.
 

Het Greenpeace France rapport getiteld “La  sécurité des réacteurs nucléaires et des piscines d’entreposage du combustible en France et en Belgique, et les mesures de renforcement associées” is deze week onder gesloten omslag aan voorzitter Peter Vanvelthoven overgemaakt.  Vanvelthoven liet het rapport onmiddellijk verzegelen en liet het bewaren op het commissiesecretariaat omdat het gevoelige informatie over de veiligheid van onze kerncentrales bevat.
 

Nu de plenaire zitting de oprichting van de dataroom vanmiddag heeft goedgekeurd,  kunnen de verschillende leden van de commissie het geheime rapport de volgende dagen inkijken. Op dinsdag 5 juni organiseert de subcommissie een hoorzitting achter gesloten deuren over dit verslag met één van de auteurs, een  vertegenwoordiger van Greenpeace en met de vertegenwoordigers van het Agentschap voor Nucleaire Veiligheid. “We zullen dinsdag tijdens de hoorzitting bespreken welke extra maatregelen de regering dient te nemen om de veiligheid van de kerncentrales maximaal te garanderen.”

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel