Opnieuw aanwijzingen van falen leiding Mechelse politie bij terreuronderzoek

Sp.a vraagt dat de Mechelse korpschef Yves Bogaerts en burgemeester Bart Somers volledige openheid geven over de achtergehouden politierapporten die informatie bevatten over onder meer Salah Abdeslam en andere geradicaliseerde personen die mogelijk in verband staan met de aanslagen in Parijs en Brussel. 

“Bogaerts heeft altijd gezegd dat hij één rapport niet heeft ingegeven in politiedatabank omdat hij de bron niet vertrouwde”, zeggen Caroline Gennez en Marc De Laet, beiden lid van de politieraad zone Mechelen-Willebroek. “Nu blijkt uit onderzoek van Knack dat het niet om één,  maar om vijf achtergehouden rapporten gaat. Opnieuw rijzen er tal van vragen. Waarom is deze informatie niet doorgegeven aan de andere nationale en internationale politie- en inlichtingendiensten? Wie is er verantwoordelijk voor deze fouten?"

“Al maanden vragen we duidelijkheid over de aansturing van het Mechelse politiekorps en het functioneren van de Mechelse korpschef, zegt Caroline Gennez. “Het enige wat we krijgen zijn halve waarheden en hele leugens. Het gevoel dat in Mechelen overblijft is een van achterkamerpolitiek en doofpotscenario’s. Transparantie en eerlijke communicatie ontbreken totaal. Niet alleen vanwage de korpschef, ook vanwege burgemeester Bart Somers,  die de zaak steevast probeert te sussen. Het heeft er alle schijn van dat het correct doorgeven van deze informatie op zijn minst had kunnen helpen bij het onderzoek naar de aanslagen in Parijs en wie weet zelfs in het voorkomen van de aanslagen in Zaventem en Brussel. Hoog tijd dat alles wordt bovengespit, want het gaat hier over de veiligheid van alle Mechelaars, Belgen en zelf Europeanen. ”

Recent verwees het parket naar de interne spanningen en de gebrekkige communicatie in het Mechelse politiekorps. Ook het Comité P schreef naar verluidt een bijzonder kritische rapport. De politieraad heeft verschillende vragen gesteld, zonder antwoorden te krijgen. “Deze zaak verder laten aanslepen, is onaanvaardbaar. Daarom blijvende we vanuit sp.a de vraag stellen naar een externe audit én een grondige doorlichting van de werking van het Mechels politiekorps”, herhaalt sp.a-politieraadslid Marc De Laet.

“In de federale onderzoekscommissie Terreur zal ook collega Meryame Kitir namens sp.a klaarheid in de Mechelse zaak blijven vragen”, besluiten Caroline Gennez en Marc De Laet.

Contacteer ons
Marc De Laet
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel