Opnieuw geen akkoord met kinesisten, patiënten betalen besparingen De Block

 

Sinds 1 januari dit jaar zijn alle kinesisten vrij om hun tarieven zelf te bepalen.  De beroepsvereniging van kinesisten Axxon raadt hun leden aan de tarieven op te trekken.  sp.a becijferde al dat de factuur voor de patiënt daardoor met 32% tot 38% stijgt.  Ook vandaag is er geen akkoord uit de bus gekomen, de tariefvrijheid duurt dus voort.  “De patiënt draait op voor de besparingen van minister De Block”, hekelt Karin Jiroflée, Kamerlid voor sp.a    

 

Sinds begin dit jaar zijn kinesisten vrij om hun tarief zelf te bepalen.  Dit omdat er geen akkoord is over de tarieven.  De kinesisten vragen al langer een herwaardering van de huisbezoeken en hun verplaatsingsvergoeding.  De nieuwe besparingen van minister De Block waren de druppel te veel waardoor er geen akkoord over de tarieven voor 2017 gevonden werd.  Ook het overleg tussen de ziekenfondsen en de kinesisten leverde niets op.  Vandaag werd op het verzekeringscomité van het RIZIV opnieuw geen akkoord gevonden.  Het voorliggende akkoord werd met een ruime meerderheid verworpen.  Voor de zorgverstrekkers ging het akkoord niet ver genoeg, en er viel ook te horen dat het voorstel van akkoord de patiënt een flinke duit zou kosten. “De patiënt laten opdraaien voor de besparingen is volstrekt onaanvaardbaar”, vindt Jiroflée.


“Maar ook nu is de patiënt het kind van rekening”, zegt Jiroflée.  “Sinds 1 januari staan patiënten zowel bij tandartsen als kinesisten vrij aan supplementen. Ook het akkoord met de  artsen staat onder spanning”.  “Het is ongelooflijk dat Maggie De Block de patiënt laat opdraaien voor haar besparingen”, vindt Jiroflée.  “De Block mag dan wel beweren dat zij de zorg toegankelijker maakt, de feiten bewijzen het tegendeel. De driestheid waarmee De Block te werk gaat om de besparingen af te wentelen op de patiënt is ongezien”, zegt Jiroflée.  “Waar wacht de minister op om zelf  de arena te betreden en tot een akkoord te komen”, vraagt Jiroflée zich af.  “De patiënt blootstellen aan supplementen, is dat wat de minister verstaat onder het toegankelijk maken van zorg?”, besluit Jiroflée.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel