Opsluiting gezin met kinderen: sp.a vraagt duidelijkheid

 

In afwachting van hun repatriëring werd vorige week dinsdag een Servisch gezin ondergebracht in een van de woonunits van het gesloten centrum in Steenokkerzeel. Vanavond zit het gezin mét kinderen dus acht dagen in het gesloten centrum. sp.a wil weten hoe lang dit gezin nog opgesloten zal blijven en vraagt duidelijkheid van staatssecretaris Francken.

 

Meryame Kitir: “We hebben in 2011 een wet gestemd met een verbod op de opsluiting van kinderen. Enkel in  uitzonderlijke gevallen en in heel specifieke omstandigheden is het nog toegestaan mits een aangepaste structuur, namelijk een gesloten woonunit. Een zo kort mogelijke opsluiting is voor ons daarom heel belangrijk.”

 

De in 2011 gestemde wet stelt dat de opsluiting in een gesloten centrum in afwachting van hun repatriëring naar het land van herkomst zo kort mogelijk moet.  Een recent Koninklijk Besluit van staatssecretaris Francken stelt dat een verblijf maximaal twee weken mag duren en nog eens met twee weken verlengd kan worden. De sp.a-kamerfractie vraagt dat de staatssecretaris en zijn diensten er geen gewoonte van maken om de volledig wettelijk toegestane termijn te gebruiken. 

 

Monica De Coninck: “Ook al staat het KB van Francken een opsluiting van twee weken en een verlenging toe, het moet altijd de ambitie zijn om het veel korter te doen. Ik ga er namelijk van uit dat het uitwijzingsdossier klaar is op het moment dat men een gezin opsluit. Of begint men pas met de organisatie van de terugkeer van het gezin als het opgesloten is? Dat kan niet de bedoeling zijn.”

 

sp.a benadrukt nogmaals dat de wet uit 2011 een verbod op het opsluiten van kinderen inhoudt en die opsluiting enkel nog in zéér uitzonderlijke gevallen en voor een zo kort mogelijke duur toelaat. sp.a zal staatssecretaris Francken systematisch blijven ondervragen en de procedures stringent blijven opvolgen en wil ook dat de opvolgingscommissie toekijkt of het effectief over zeer uitzonderlijke gevallen van opsluiting gaat.

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel