Oud zonder zorgen

Temmerman komt met voorstellen om pensioenkloof te dichten

 

 

 

Een nuchter maar ongemakkelijk feit: vrouwen verdienen vandaag op een gemiddelde loopbaan 14 jaar minder pensioenopbouw dan mannen. En nog zo’n feit: de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt gemiddeld 247 euro per maand. Dat is bijna een vierde minder op een gemiddeld pensioen anno 2017. Karin Temmerman, pensioenexperte en Kamerlid voor sp.a, wil dat we eindelijk komaf maken met die frappante ongelijkheid. “De loonkloof, de pensioenkloof, het is altijd de vrouw die aan het kortste eind trekt, de vrouw die het meest met armoede geconfronteerd wordt wanneer ze met pensioen gaat.” Voor alle vrouwen jong en oud wil sp.a vandaag de discussie starten.

 

Hoe het komt dat het pensioen van vrouwen zo mager is ten opzichte van dat van mannen?  Veel heeft te maken met het gezinsmodel dat we hanteren uit de jaren vijftig en zestig, een ooit ‘normaal’ gezinsmodel dat vandaag niet langer de norm is. Toch is ons pensioenstelsel er nog altijd op gebaseerd. Een anachronisme, zoveel is duidelijk. Vrouwen leven en werken vandaag anders dan een halve eeuw geleden: ze werken meer, maar dragen nog altijd het grote deel van de gezinszorgen.  En daardoor zijn ze vaak erg benadeeld op het moment dat ze pensioengerechtigd zijn.

 

Daarom legt Karin Temmerman een aantal voorstellen neer.

 

  •        Over intramiliale solidariteit

 

Echtscheidingen zorgen ervoor dat het risico voor het onderbreken van de loopbaan op de schouders van één van de ouders terechtkomt op het moment van het pensioen. Doordat de zorgtaken vandaag nog vaak bij de vrouw liggen, is de vrouw vandaag ook diegene die bij een echtscheiding het minste pensioen heeft opgebouwd. Daarom pleiten we voor het splitten van het pensioen bij een echtscheiding, zodat diegene die de zorgtaken voor de kinderen op zich nam, niet per definitie benadeeld wordt. 

 

  •        Overlevingspensioenen

 

Meer dan 200 000 mensen ontvingen het voorbije jaar een overlevingspensioen. Het gaat hier niet alleen, maar wel voornamelijk over vrouwen wier man gestorven is. Er rijzen vandaag heel wat vragen over de toepassing van het overlevingspensioen. Zo is het voor actieve vrouwen nog te vaak onduidelijk in welke mate ze naast het overlevingspensioen een job mogen uitoefenen zonder voor fiscale verrassingen komen te staan. Hier moet dringend verandering in komen. Zo wil Karin Temmerman dat voor de vrouwen die nog willen werken de mogelijkheid bestaat om te cumuleren met een inkomen uit arbeid. En dat het duidelijk is wat de impact is van werken en een overlevingspensioen te krijgen op het netto inkomen. Bovendien zou de overgangsuitkering ook automatisch moeten worden toegekend bij het overlijden van de partner.

 

  •        Huwelijk mag niet langer doorslaggevend zijn

 

Voor de pensioendienst zijn het huwelijk en het wettelijke samenwonen niet gelijk. Heel wat rechten en voordelen zijn vandaag enkel mogelijk voor gehuwden. Karin Temmerman wil dat de pensioenregels voor samenwonenden en gehuwden in de toekomst gelijk behandeld worden.

 

  •        Gelijkstellingen

 

Wie niet kan werken door ziekte of zorg voor het gezin, of wie op zoek is naar werk, bouwt vandaag nog altijd pensioen op. De regeringspartijen willen dat anders, wat in de feiten zou betekenen dat  de pensioenkloof nog groter wordt dan ze nu is. Zo besliste de minister van pensioenen recent nog dat het pensioen omlaag moet voor mensen die de afgelopen jaren wat gas hebben teruggenomen dichtbij hun pensioen onder de vorm van een landingsbaan. 

 

Voor Karin Temmerman moet het ook de regel blijven dat pensioen wordt opgebouwd op basis van het laatst verdiende loon als er niet kan gewerkt worden. 

 

Genoeg stof dus voor een paar concrete, eerlijke voorstellen in de Kamer. Die gaan we morgen, tijdens de studiedag Vrouwenpensioenen, uitgebreid bespreken met een reeks prominente mannen en vrouwen. We verwelkomen Bea Cantillon, Frank Van Massenhoven, maar ook Vera Claes van Zij-kant, Miranda Ulens van het ABVV en voormalig Pensioenminister Leona Detiège. Geïnteresseerden kunnen vrijdag 10 maart terecht in de Beursschouwburg Brussel vanaf 9u15.

 

Via onderstaande link vindt u meer info over de studiedag.

 

 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel