Paniekvoetbal om overbevolking gevangenissen aan te pakken

Minister van Justitie Geens wil de overbevolking in gevangenissen creatief oplossen door quota in te voeren voor voorlopige hechtenis.  “De minister beloofde het aantal gedetineerden tegen het einde van deze maand te laten zakken tot 10 000 om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan, maar dit is geen oplossing”, zegt Annick Lambrecht, Kamerlid voor sp.a.  “Dit is paniekvoetbal van een minister die een maand voor zijn deadline vaststelt dat het aantal voorhechtenissen stijgt, in plaats van daalt.”

 

“De oplossing die de minister uit zijn hoed tovert,  is wel erg creatief”, zegt Lambrecht. En meer nog, het is een gevaarlijk voorstel. Vandaag bestaan er criteria om iemand in voorhechtenis te plaatsen. Ik denk bijvoorbeeld aan de kans op recidive, het gevaar dat een persoon vormt voor de samenleving, het risico dat die persoon op de vlucht slaat… Als aan één van die criteria is voldaan, zou die persoon toch in voorhechtenis moeten blijven en maak je toch geen uitzondering omdat de gevangenis vol zit?”

 

“Wat de minister voorstelt is pure willekeur en staat haaks op de criteria die net werden ingevoerd om de veiligheid voor de samenleving zo maximaal mogelijk te garanderen.”

 

Bovendien vreest Lambrecht dat het plan van Geens het zoveelste ballonnetje is want ook hier vond geen overleg plaats met onder meer de onderzoeksrechters. “Het is verre van een gedragen plan. Net zoals bij het winkeldiefstalplan.” Dat plan werd breed gecommuniceerd na de superministerraad eerder deze maand, maar zonder overleg met parket of politie. “Dat is toch niet meer ernstig”, besluit Annick Lambrecht.  

 

 

 

 

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel