Pano over ​Libische tegoeden: Dirk Van der Maelen vraagt hoorzittingen

 

 

Na de val van het Kadhafi-regime in 2011 in Libië besliste de VN uit veiligheidsoverwegingen om Libische tegoeden op banken, verspreid over de hele wereld, te bevriezen. Men vreesde dat het geld in verkeerde handen terecht zou komen. Zo werd ook in ons land veertien miljard bij verschillende banken geblokkeerd. Het grootste bedrag kwam op een rekening bij de bank Euroclear terecht.  In 2018 bleek plots dat België als enige land twee miljard aan interesten op die bevroren fondsen had vrijgemaakt. “Na bijna een jaar actualiteit, 20 parlementaire vragen en twee hoorzittingen, hebben we nog steeds geen antwoord op de meest pertinente vragen: Waarom werd beslist om de Libische fondsen vrij te geven? Wie nam die beslissing? Wat gebeurde met die verdwenen miljarden? En wie was politiek verantwoordelijk? We tasten volledig in het duister, zegt Kamerlid Dirk Van der Maelen. “Ik vraag daarom dringend extra hoorzittingen in de commissie Financiën eindelijk transparantie,  een democratie waardig, te krijgen. We hebben nog ruim zes weken om deze zaak grondig uit te spitten.”

 

Ook de Pano-reportage van de VRT die vanavond op antenne ging, stelt meer vragen dan het antwoorden kan geven, maar zegt wel dat de door België vrijgemaakte gelden mogelijk gebruikt zijn om milities in Libië te bewapenen.  Kamerlid Dirk Van der Maelen:  “Ik stel vast dat de bevoegde uittredende en voormalige ministers voor de camera, noch in de Kamer verklaringen willen afleggen. Zo schiet de regering tekort in haar taak om het parlement alle informatie te geven die het nodig heeft om te controleren of beslissingen die door de regering genomen werden, conform het internationaal recht zijn. Zeker nu de VN oordeelt dat ze strijdig zijn met de resolutie van de Veiligheidsraad. Bovendien heeft prins Laurent een punt dat hij zich gediscrimineerd voelt. De regering slooft zich uit zodat Belgische wapenbedrijven hun geld terugzien, maar laat de prins aan zijn lot over met een arrest van het Hof van Beroep dat zijn schuldvordering bevestigt.”

 

Van der Maelen is onthutst over de totaal ontransparante en schijnbaar lichtzinnige manier waarop de beslissing genomen lijkt te zijn om de Libische fondsen te deblokkeren.  Of zit er toch meer achter? De tegenstrijdige verklaringen van voormalig administrateur- generaal van de Schatkist Monbaliu laten dit vermoeden. Handelde hij alleen of werkte hij in opdracht van een regeringslid?”, vraagt Van der Maelen zich af.

 

“Dit is een zeer ernstige zaak van internationale omvang”, zegt Van der Maelen. “België wordt in een VN-rapport aan de schandpaal genageld. Het gaat om een aanzienlijk bedrag en ook de gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. Ons land is als tijdelijk lid van de Veiligheidsraad meer dan ooit verantwoordelijk om de democratie in de wereld te waarborgen.  Wat zich afspeelt in Libië , een land al ruim acht jaar in chaos, is erg belangrijk voor onder meer de strijd tegen terrorisme en mensensmokkel Ik vraag daarom dringend hoorzittingen in de commissie Financiën en wil alvast zeker de volgende instanties om tekst en uitleg vragen over de verdwenen miljarden: voormalig administrateur-generaal van de Schatkist Marc Monbaliu, medewerkers van de FOD Buitenlandse Zaken die meewerkten aan de besluitvorming in dit dossier, voormalige baas van de anti-witwascel CFI Jean-Claude Delepierre, de Juridische Dienst van de Raad van de EU en Europese Dienst voor Extern Optreden.   

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel