Paradise Papers: "Panama-rapport moet terug naar Bijzondere Commissie gestuurd worden"

 

"De boodschap dat de regering werk maakt van de strijd tegen fraude en ontwijking is - om het met de woorden van onderzoeksrechter Claise te zeggen - 'intellectuele oplichting'", zegt Kamerlid voor sp.a Peter Vanvelthoven. “Ik kan alleen maar vaststellen dat minister Van Overtveldt verwijst naar beslist beleid en dat hij dus van mening is dat hij intussen genoeg gedaan heeft in de strijd tegen fraude en ontwijking. Zijn pleidooi voor een Europese lijst voor belastingparadijzen is opgewarmde kost. Zijn beleidsnota helaas een lege doos.”

 

"Deze minister van Financiën loopt aan het handje van de multinationals en doet er alles aan om de strijd tegen belastingontwijking te dwarsbomen. Hij ontvangt welgestelde bedrijfsleiders die in conflict liggen met de BBI persoonlijk om hun probleem te 'bespreken' en op zijn kabinet laat hij fraudeurs meewerken aan ontwerpteksten”, zegt Vanvelthoven. “Bovendien heeft de minister na de nieuwe onthullingen in Paradise Papers nog met geen woord gerept over de conclusies en aanbevelingen uit de Bijzondere Panama-commissie. Dat op zich zegt al veel”, zegt Vanvelthoven.

 

Fractieleider Meryame Kitir en Kamerlid Peter Vanvelthoven vroegen vanmiddag in een brief aan de Kamervoorzitter om de plenaire goedkeuring van het rapport van de Panama-commissie uit te stellen en terug te sturen naar de commissie. “Zo kan de Bijzondere Commissie zich buigen over de nieuwe onthullingen uit de Paradis Papers en oordelen over bijkomende conclusies en aanbevelingen. In het licht van die nieuwe onthullingen lijkt het ons evident dat  drastische maatregelen nodig zijn. Maatregelen die ervoor zorgen dat niemand nog de dans kan ontspringen, maatregelen die ervoor zorgen dat iedereen zijn bijdrage betaalt, maatregelen die echt werk maken van een fiscale rechtvaardigheid”, besluit Vanvelthoven.

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel