Pensioenhervorming: Wachten op Godot?

 

Het is precies drie jaar geleden dat de Commissie Pensioenhervorming haar rapport voorstelde om de regering op weg te helpen naar de hervorming van het pensioenstelsel tegen 2025. Drie verloren jaren, want de regering is met geen enkel concreet en constructief voorstel gekomen dat de toekomst van onze pensioenen duurzaam verzekert.

 

Eerder deze week maakte minister van Pensioenen Bacquelaine zijn oriëntatienota ‘pensioensysteem met punten' over aan de sociale partners. De bedoeling van deze oriëntatienota was om vragen te beantwoorden, om politieke richting te geven aan het debat.  Maar de nota van de minister is niet gedekt door de regering en gaat zelfs niet over inhoud. Er worden alleen maar vragen opgeworpen. Er worden geen voorstellen gedaan.  Met andere woorden: we zijn drie jaar kwijt. Want na drie jaar ligt er nog steeds geen inhoudelijk voorstel voor een hervorming van de pensioenen op tafel.  

 

Het beleid van minister van Pensioenen Bacquelaine is een rommeltje. Deze regering heeft alle mogelijkheden om mensen te stimuleren om langer te werken afgeschaft of moeilijker gemaakt: de pensioenbonus, de landingsbanen, er wordt rekening gehouden met de eerste 45 jaar in plaats van met de beste 45 jaar voor de berekening van het pensioen, enz.  De keuzes die daarbij worden gemaakt zijn fundamenteel oneerlijk.  Bacquelaine verplicht eerst iedereen langer te werken voor een lager pensioen en belooft vervolgens dat tegen 2025 langer werken zal leiden tot een hoger pensioen.

 

Minister Bacquelaine kondigt nu met de grote trom het pensioen met punten aan.  Laat ons duidelijk zijn: het puntensysteem is een instrument, het is geen doel op zich. Het is een instrument dat ook goed ingezet zou kunnen worden. Maar het instrument moet ingezet worden in functie van de uiteindelijke doelstellingen zoals een betaalbaar en goed pensioen voor iedereen en zeker met een bonus voor wie langer werkt. En niet als een nieuwe besparingsmaatregel. Met deze minister houden wij ons hart vast voor een pensioen op basis van een puntensysteem.

 

Het zou net de bedoeling moeten zijn om op een duurzame manier de pensioenen te hervormen. De regering zou moeten werken om het vertrouwen in onze pensioenen te herstellen, zeker bij jongeren. Maar ze staat nergens. In plaats van vragen op te werpen moet de minister voorstellen uitwerken en iedereen rond de tafel brengen.  Neen, op enige visie hebben we deze regering nog niet kunnen betrappen.
 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel