Pesten voortaan makkelijker te bestraffen

Aanhoudend pestgedrag kan iemands leven grondig verwoesten.  Op voorstel van sp.a en Open Vld besliste de Kamercommissie Justitie vandaag dat pesten voortaan geen louter klachtmisdrijf meer is. “Dit is een grote stap vooruit”, zegt sp.a-Kamerlid Karin Jiroflée. “Pesten kan voortaan ook bestraft worden zonder dat slachtoffers formeel klacht moeten neerleggen, maar de 'pestbewijzen' onmiskenbaar aantoonbaar zijn. 

De Kamer organiseerde hoorzittingen met jeugdrechters, advocaten en magistraten.  Er kwam een Kamerbrede consensus over het voorstel om af te stappen van belaging (incl. pesten) als ‘klachtmisdrijf’, zoals in zowel het voorstel van sp.a als in dat van Open Vld werd geamendeerd. Pesten wordt voortaan na goedkeuring van de wetswijziging ook strafbaar zónder dat er formeel klacht wordt ingediend door het slachtoffer van pestgedrag of stalking. Daardoor is pesten ook strafbaar in het geval het slachtoffer uit angst voor zijn belager niet onmiddellijk een klacht neerlegt. Karin Jiroflée is ook tevreden dat door het parlementair debat in de Kamer Justitie nu sneller inspeelt op het stijgend fenomeen van pesten.

 

 

Contacteer ons
Karin Jiroflée sp.a
Karin Jiroflée sp.a
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel