Pestfilmpje op krantensites: hoog tijd voor meer ethiek in de media

Dat sommige nieuwssites een misselijkmakende video, waarin een 12-jarige jongen gepest wordt, prominent online zetten, toont dat we op het vlak van media-ethiek en deontologie inzake berichtgeving over pesten in Vlaanderen nog een hele weg af te leggen hebben. "Clicks en reclame-inkomsten primeren voor sommige media op ethiek, deontologie en vooral: de bescherming van minderjarigen", zegt Vlaams parlementslid Katia Segers. "Het is hoog tijd voor een ernstige discussie over media-ethiek als het gaat over pesten en cyberpesten." 

Het slachtoffer wordt nu verplicht om zijn trauma steeds weer te herleven en wordt online te kijk gezet. Bepaalde media die ertoe bijdragen dat het filmpje massaal verder gedeeld worden, maken hem hier dubbel slachtoffer. Dit extreme pestgedrag valt op geen enkele manier goed te praten, maar bij sensibilisering rond pesten is ook een correcte aanpak van de daders cruciaal. In dit concrete geval zijn de daders geïdentificeerd en opgepakt door de politie, ze hoeven niet publiek online gelyncht te worden. Laat het gerecht zijn werk doen. 

Het wordt dringend tijd dat de mediasector zich bezint over een deontologisch en ethisch kader rond berichtgeving over pesten. Hier ligt een taak voor de VVJ, die reeds heel actief is in het ontwikkelen van richtlijnen omtrent maatschappelijke gevoelige thema’s. Om alle partijen aan te sporen hier werk van te maken, zal ik voorstellen om in de Commissie Media van het Vlaams Parlement een gedachtewisseling te organiseren met de sector. Op die manier kunnen ook sociale media - die een verantwoordelijkheid dragen om de verspreiding van dergelijke filmpjes op hun sites tegen te gaan - en adverteerders (JEP) onmiddellijk bij de discussie betrokken worden.

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel