'Plaats camera's in alle slachthuizen en sluit ze bij wanpraktijken'

Vlaams parlementslid Els Robeyns (sp.a) dient een voorstel van decreet in om dierenmishandeling in slachthuizen aan banden te leggen. Het voorstel voorziet dat slachthuizen voortaan permantent camerabeelden moeten maken van alle activiteiten en processen, van de aankomst van de dieren tot de eigenlijke slacht. “Alleen op die manier kunnen we zeker zijn dat de walgelijke praktijken die de afgelopen dagen aan het licht zijn gekomen in het slachthuis van Tielt, zich in de toekomst niet meer kunnen voordoen”, zegt Robeyns. “Ook in het slachthuis is nodeloos dierenleed uit den boze. Het decreet verbiedt dierenmishandeling, hoog tijd dat slachthuizen zich daar ook gaan naar gedragen.”

Gisteren bracht de dierenrechtenorganisatie Animal Rights undercoverbeelden naar buiten van ernstige dierenmishandeling in het slachthuis van Tielt. Minister Weyts nam de enige juiste beslissing door de activiteiten van het slachthuis stil te leggen. Maar het feit alleen al dat er undercoverbeelden nodig zijn om dergelijke feiten aan het licht te brengen, toont aan dat de overheid faalt in het afdwingen van de dierenrechten en in het vermijden van nodeloos dierenleed.

Daarom stelt sp.a voor om alle slachthuizen voortaan te verplichten altijd en overal camerabeelden te maken van wat er in het slachthuis gebeurt. Het federale Voedselagentschap en de Vlaamse inspectie Dierenwelzijn kunnen die beelden te allen tijde opvragen. Wanneer er inbreuken worden vastgesteld, wordt de licentie van het slachthuis tijdelijk geschorst. Bij een tweede inbreuk gaat het slachthuis onverbiddelijk dicht.

“Er is nood aan volledige transparantie over hoe dieren in het slachthuis behandeld worden”, zegt Robeyns. “Als de inspectie niet in staat is om mistoestanden vast te stellen, dan kunnen alleen camerabeelden soelaas bieden. Alleen zo kunnen we de barbaarse toestanden die vandaag blijkbaar nog altijd plaatsvinden de wereld uit helpen.”

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel