Planbureau: sp.a-prioriteiten zijn haalbaar en betaalbaar

Planbureau: sp.a-prioriteiten zijn haalbaar en betaalbaar

Plannen sp.a zorgen voor koopkracht en economische groei

Het Planbureau rekende de plannen van sp.a door. John Crombez: “De conclusie is dat de sp.a-prioriteiten haalbaar en betaalbaar zijn. Zorgzekerheid, lagere facturen, hogere inkomens en pensioenen, betaalbaar wonen en minder files: het kan dus wél. Socialistisch beleid is ook goed voor de economie: de plannen van sp.a zorgen voor extra economische groei en 80.000 extra jobs.”

Voor sp.a is de inzet van de verkiezingen glashelder: opnieuw voor zekerheid zorgen. Zekerheid op een betaalbaar leven, zekerheid op een goed pensioen en zekerheid op de beste zorg. Dat zijn de échte noden vandaag. Om de pensioenen te versterken, de beste zorg te verzekeren en de koopkracht te versterken heeft sp.a concrete oplossingen klaar. Die plannen werden doorgerekend door het Planbureau. De conclusie is dat de sp.a-prioriteiten haalbaar en betaalbaar zijn. Zorgzekerheid, lagere facturen, hogere inkomens en pensioenen: het kan dus wél. Socialistisch beleid is goed voor de mensen maar ook goed voor de economie: de plannen van sp.a zorgen voor extra economische groei en 80.000 extra jobs.   

Het Planbureau heeft de prioriteiten van de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen doorgerekend op hun haalbaarheid, betaalbaarheid en impact op de economie. sp.a koos ervoor om zich niet te beperken tot een handvol maatregelen maar gaf een ruim pakket aan maatregelen door waarin al onze prioriteiten zijn opgenomen en dat binnen een budgettair neutraal kader.

Doorgegeven prioriteiten:

 • pensioenen;
 • zorg en welzijn;
 • loon naar werk (koopkracht);
 • betaalbaar en energiezuinig wonen;
 • financiering (met inbegrip van tax shift).

Binnen die prioriteiten rekende het planbureau 46 maatregelen door. Daarbij het integrale pensioenplan (1500 euro na 42 jaar loopbaan), het zorgplan (het wegwerken van de wachtlijsten in de Vlaamse zorg), investeringen in gezondheidszorg (gratis huisarts, betere terugbetaling), investeren in sociale woningen, btw-verlaging op elektriciteit en uitbreiding sociaal energietarief, verhoging van het minimumloon, loonlastenverlagingen voor bedrijven, de rode tax shift waarbij het belastingvrij inkomen wordt opgetrokken tot 1200 euro/maand, de afschaffing van de registratierechten op de gezinswoning, goedkopere kinderopvang, maximumfactuur voor het rusthuis.

Twee door sp.a voorgestelde maatregelen werden niet doorgerekend door het planbureau wegens beperkingen van hun model. Het renovatieplan en de meerwaardebelasting op aandelen zitten dus niet vervat in de resultaten die door het Planbureau bekendgemaakt worden.  

Uit de doorrekening van onze maatregelen door het Planbureau blijkt dat onze prioriteiten de komende legislatuur volgende impact hebben:

 • meer jobs: 81.000 extra, of 50% meer dan wat bij ongewijzigd beleid wordt verwacht;
 • meer economische groei: BBP in 2024 ligt 0,38% hoger dan bij ongewijzigd beleid;
 • lagere facturen: prijzen liggen 1,61% lager dan bij ongewijzigd beleid;
 • hogere inkomens: reëel beschikbaar inkomen stijgt met 0,8%;
 • de gezinnen in het vierde, vijfde en zesde deciel gaan er het meest op vooruit, de rijkste 10% gaan er het minst op vooruit;
 • minder werkloosheid: werkloosheid daalt met 1,7% tot 3,3%;
 • werkzaamheidsgraad stijgt tot 70%;
 • een sterke toename van de financiële ‘werkprikkel’ waardoor werken meer loont;
 • minder uitstoot van co2 en schadelijke stoffen, afname van de files en 650 miljoen welvaartswinst door onze verkeersmaatregelen.

Als we rekening houden met de budgettaire impact van de meerwaardebelasting dan zijn de plannen van sp.a budgettair minstens in evenwicht. Volgens eerdere berekeningen van de Hoge Raad van Financiën en de KU Leuven levert zo’n meerwaardebelasting gemiddeld 4 à 6 miljard euro per jaar op. Dat is ruim voldoende om de financiering sluitend te maken. Zonder de meerwaardebelasting loopt het tekort in de begroting op met 0,18% BBP in 2024, dat is minder dan 1 miljard euro in prijzen van 2019.

Een tweede belangrijke maatregel die werd ingediend maar niet kon worden doorgerekend door het planbureau is het isolatieplan. Met dat plan isoleren en renoveren we gedurende 15 jaar elk jaar 150.000 woningen via prefinanciering door de netbeheerder. Dit ambitieuze plan heeft een beperkte organisatiekost van 20 miljoen voor de overheid, maar we sparen wel 18% van de co² uitstoot uit tegen 2035. Bovendien kan zo’n plan volgens eerdere berekeningen van het Planbureau nog eens 80.000 extra jobs opleveren.  

In bijlage vindt u een achtergrondnota bij de berekeningen van het Planbureau.

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel