Pleiten voor uitstel kernuitstap is toegeven aan ‘gelanterfant’ van de energieministers

Dringend en massaal investeren in hernieuwbare energie is enige juiste weg

 

 

Voor sp.a-parlementsleden Karin Temmerman en Bruno Tobback kan er geen sprake zijn van het uitstellen van de kernuitstap. Alle experts zijn het er over eens: kernenergie is een energievorm uit het verleden. Met de regelmaat van de  klok zijn er regeringspartijen die de tijdsverspilling en het non-beleid van de federale - en Vlaamse regering inzake het plannen van een shift naar duurzame energie vertalen in een gemakkelijkheidsoplossing. Ze pleiten voor uitstel van de besliste kernuitstap in 2025. Daarbij wordt abstractie gemaakt van de  gevaren en kosten die daarmee gepaard gaan. Wat met kernafval bijvoorbeeld? Hernieuwbare energie produceren wordt de komende jaren trouwens almaar goedkoper.  Beide sp.a’ers willen tegelijk dat het gelanterfant van de energieministers financieel niet leidt tot hogere facturen van de mensen. “Dat zou schuldig energieverzuim zijn”, zeggenTemmerman en Tobback.

 

Op de Klimaattop van Parijs (COP21) – onlangs bevestigd op de Klimaattop van Marrakech - werden zeer concrete bakens uitgezet om te komen tot een vermindering van CO2-uitstoot en het inzetten op hernieuwbare energie. Het gevoel van urgentie is er inmiddels, maar de operationele vertaling in concrete investeringen lijkt maar niet uit de startblokken te schieten.

 

Kamerlid Karin Temmerman: “Federaal energieminister Marghem begint nu pas aan het debat … maar liefst twee jaar te laat. Het is dan makkelijk voor regeringspartij N-VA om de schouders op te halen en te melden dat de kerncentrales dan maar langer open moeten blijven. Deze piste zal beslist niet leiden tot een ‘energieshift’. Zoveel is zeker. Investeringen in duurzame alternatieven moeten worden gestimuleerd en niet afgeremd door kernenergie telkens weer te reanimeren”. Temmerman vindt ook dat er blijvend gezocht moet worden naar een alternatieve financiering om de kostprijs  van de elektriciteitsfactuur niet naar de gewone verbruikers door te schuiven. “Zij mogen niet het slachtoffer worden van het gelanterfant in dit dossier.”

 

Vlaams Volksvertegenwoordiger Bruno Tobback ziet in het Vlaams parlement ook vooral dat N-VA op de rem gaat staan en samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus tegenwerkt. Ontkenners van de klimaatopwarming heeft Tobback nog niet gespot, wel parlementairen die pathetisch blijven vasthouden aan niet-duurzame energiebronnen als kernenergie en fossiele brandstoffen. “Investeren in alternatieve energie wordt almaar rendabeler. Windenergie was vorig jaar al goedkoper dan stroom uit gas of nieuwe kerncentrales en tegen 2030 zouden de prijzen van alternatieve energieproductie nog met meer dan 50% kunnen dalen. Daar meer op inzetten betekent dat we de doemberichten van onder andere de industrie over de spectaculair stijgende energiefacturen kunnen counteren met daadwerkelijk goedkopere energie, waarvoor dan ook de subsidies kunnen afgebouwd worden en de prijzen voor de consument betaalbaar blijven”, zegt Tobback.

 

"Nucleaire energie is een trein die nergens heen gaat. Hoe langer we wachten om af te stappen, hoe verder we in de verkeerde richting blijven gaan”, besluiten Temmerman en Tobback. 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel