Progressieve krachten bundelen

Meryame Kitir en Laurette Onkelinx doen een gezamenlijke oproep

We zien het elke dag: het regeringsbeleid - met o.a. een drastische vermindering van de middelen voor de openbare diensten (diensten dus voor de bevolking) - is niet enkel schadelijk voor de burgers (de rechtstreekse slachtoffers), maar ook voor het land in zijn geheel.

De aangekondigingen van de 45 uren-werkweek of van privatiseringen van overheidsbedrijven versterken nog de indruk van een regering die wil provoceren, en die het welzijn van het land op het spel zet. Ons land staat nochtans zeer hoog genoteerd in de OESO-ranking inzake welzijn, en deze ranking zet de criticasters van ons sociaal model op hun plaats:

- rechts, dat krachtige en pijnlijke maatregelen nodig vindt, die in realiteit slechts de toepassing zijn van conservatieve recepten uit het verleden

- extreem-links, dat alle sociale vooruitgang in ons land ontkent en hoopt dat de verrotting van de situatie een communistische revolutie zal mogelijk maken over 15-20 jaar.

Ons model heeft uiteraard tekortkomingen en we moeten de strijd tegen de ongelijkheden steeds verderzetten. Maar we moeten ons model ook ondersteunen.

Ons land blijft bestaan dankzij de wil van een meerderheid van de bevolking, maar ook dankzij de collectieve solidariteit die wordt georganiseerd door de Sociale Zekerheid.

Het blijft ook bestaan door de kracht van de sociale partners, die op nationaal vlak zijn georganiseerd.

Als deze organisatie onderuit gaat, kan dit  zware gevolgen hebben voor het land en voor de sociale vooruitgang.

Eenieder moet inspanningen doen: de enen om beter de soms moeilijkere realiteit in een ander gewest in te schatten; de anderen om zgn wilde acties te vermijden, die het Noord/Zuid-vakbondsfront verdelen.

Verdeeldheid binnen de progressieve krachten zal de bevolking niet beschermen tegen het schandalige achteruitgangsbeleid van deze regering. Integendeel. Enkel hand in hand kan de ongelijkheid worden bestreden.

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel