Raad van State luidt alarmbel over besparingsdrift Vlaamse regering

In een uiterst kritisch advies over de Vlaamse begroting waarschuwt de Raad van State dat het besparingsbeleid van de regering-Bourgeois de grondrechten van de Vlamingen bedreigt. ‘Terwijl de regering de ene factuur na de andere naar de Vlaamse gezinnen, alleenstaanden en kmo’s stuurt, schroeft ze de dienstverlening jaar na jaar terug’, zegt oppositieleider Joris Vandenbroucke. ‘De Vlamingen betalen steeds meer, maar krijgen daar van N-VA, CD&V en Open Vld steeds minder voor terug. Het gaat nu zo ver dat zelfs de Raad van State zich genoodzaakt voelt om aan de alarmbel te trekken: de besparingen bedreigen de grondwettelijk gewaarborgde sociale rechten van de Vlamingen, zoals het recht op sociale bescherming, het recht op wonen en het recht op kinderbijslag.’

Normaal adviseert de Raad van State de regering over de juridische juistheid van nieuwe wetten, maar dit advies over de begroting bevat een nooit geziene vingerwijzing naar het blinde besparingsbeleid van de regering van Geert Bourgeois. Dat klinkt letterlijk zo: “De Raad van State wijst er wel op dat een aanhoudende niet-indexering op langere termijn tot gevolg zou kunnen hebben dat in bepaalde omstandigheden, in vergelijking met de periode van voor die niet-indexering, een aanzienlijke vermindering voorligt van het beschermingsniveau dat geboden wordt met betrekking tot de in artikel 23 van de Grondwet opgesomde grondrechten. In dat geval moeten daarvoor redenen voorhanden zijn die verband houden met het algemeen belang.”

“In mensentaal komt het erop neer dat de besparingen van de Vlaamse regering de rechten van de Vlaming ondermijnen”, zegt Joris Vandenbroucke. “De Grondwet somt in het bewuste artikel 23 onder meer het recht op arbeid, het recht op sociale bescherming, het recht op huisvesting, het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu en het recht op gezinsbijslagen op. Met andere woorden: de besparingsdrift van N-VA, CD&V en Open Vld is nefast voor de fundamenten van de Vlaamse samenleving.”

De Raad van State wijst erop dat de grondrechten enkel kunnen aangetast worden als daar een goede reden voor is ‘die verband houdt met het algemeen belang’. Het antwoord van de Vlaamse regering: ‘We doen dit in functie van het behalen van de begrotingsdoelstellingen.’

‘Voor de Vlaamse regering ligt het algemeen belang dus in het behalen van de begrotingsdoelstellingen’, analyseert Joris Vandenbroucke. ‘Als de cijfers maar kloppen. Deze regering ziet door de cijfers de mensen niet meer. Zij wil niet zien dat Vlaamse gepensioneerden zich steeds meer afvragen hoe ze de hoge rusthuisfacturen moeten betalen, dat zorgverstrekkers met de chronometer in de hand moeten rondrennen, dat scholen steeds vaker kosten moeten doorschuiven naar de ouders van hun leerlingen, dat steeds meer jongeren die dringend hulp nodig hebben op uitzichtloze wachtlijsten terechtkomen.  Alsof een begroting in evenwicht dé oplossing is voor alle problemen in Vlaanderen. Alsof een begroting in evenwicht belangrijker is dan een degelijke sociale bescherming, een fatsoenlijke woning of een volwaardige job. Deze Vlaamse regering ziet niet in dat zij van de mensen afpakt waar ze volgens de grondwet recht op hebben’.

 

 

U vindt het advies van de Raad van State in bijlage. De betreffende passage staat op pagina 21.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel