Radicalisering in gevangenissen nu aanpakken

 

Frank Raes, topman van de Staatsveiligheid, maakt zich zorgen over de opvolging van geradicaliseerde gevangenen. Volgens Raes radicaliseren gevangenen in de gevangenis en kunnen ze een gevaar vormen zodra ze vrijkomen. Hans Bonte, kamerlid voor sp.a en burgemeester van Vilvoorde treedt hem bij. “Het is hoog tijd dat de overheden deze boodschap au sérieux nemen en effectief werk maken van de aanpak van radicalisering in de gevangenissen.  

Hans Bonte dringt al langer aan op een doortastende aanpak van de zogenaamde tikkende tijdbommen. “De aanslagen in Parijs en in Zaventem en Brussel hebben aangetoond dat er zware dreiging uitgaat van mensen die radicaliseerden in gevangenissen.”  Bonte ziet drie belangrijke pijnpunten die liever vandaag dan morgen moeten worden aangepakt.

 

1.    Je kan radicalisering in de gevangenissen onmogelijk aanpakken zonder werk te maken van de overbevolking in de gevangenissen en de erbarmelijke leefomstandigheden van de gevangenen.

“Mensen die samenhokken in een éénpersoons cel en hun behoefte moeten doen in een emmer, kan je onmogelijk eigenwaarde en respect bijbrengen. Nochtans twee sleutelelementen voor positief burgerschap”, zegt Bonte.

 

2.    Justitie moet veel sneller informatie over de geradicaliseerde gevangene aan de lokale overheden bezorgen. De lokale overheden moeten zich samen met de omgeving kunnen voorbereiden op de dag dat de gevangene vrijkomt.  Ook tijdens de periode van detentie moeten hulpverleners van het lokale niveau en van de gevangenis al werk maken van het herstellen van relaties met de samenleving.

Het zou al een grote stap voorwaarts zijn, zegt Bonte, als de lokale overheden tijdig door de juiste instanties geïnformeerd zouden worden over de veroordeling en/of de (voorwaardelijke) vrijlating. “Tot op vandaag krijgen we geen enkele feedback over de houding en de evolutie van gedetineerde. Wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan het herstel van normale, sociale relaties, dat soort zaken.”

 

3.    De verschillende niveaus werken naast in plaats van met elkaar.  Het is vandaag totaal onduidelijk, zegt Bonte, wie waarvoor instaat in het deradicaliseringsbeleid in gevangenissen. "De imams en moreel consulenten zijn een federale bevoegdheid, het forensisch welzijnswerk is een bevoegdheid van de regio’s, de justitiehuizen worden geregionaliseerd met als gevolg dat Franstalige justitiehuizen in Brussel vandaag zelfs geen gevangenen met alternatieve straffen meer opvolgen."

“We zijn een jaar na de aanslagen in Parijs. We zijn een goed half jaar na de aanslagen in Zaventem en Brussel. Er is meer dan ooit nood aan samenwerkingsakkoord tussen de verschillende regeringen die een nauwgezette opvolging van gedetineerden garandeert. Ik roep ministers Geens en Jambon maar ook minister Vandeurzen op niet langer passief af te wachten tot de tikkende tijdbommen vrijkomen”, besluit Hans Bonte. 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel