Raming begroting raakt kant nog wal

“De raming van de inkomsten en uitgaven is andermaal een tegenvaller voor de minister van Financiën.   En niet zomaar een beetje.  Het monitoringcomité voorspelt een verslechtering van 1.3 miljard ten opzichte van de begrotingscontrole van 2016”, zeggen Meryame Kitir en Karin Temmerman (sp.a).  "De zoveelste verkeerde inschatting op rij van de cijfers door minister Van Overtveldt.”

Volgens het Monitoringcomité moet de regering dan ook op zoek naar 2,4 miljard voor volgend jaar.

Als je naar de ramingen van het Planbureau kijkt wordt dat voor de jaren nadien nog meer.  Om een begroting in structureel evenwicht te hebben in 2018 moet de regering dan op zoek naar 8 miljard euro. Uit die ramingen na de invoering van de taxshift valt ook te zien dat de gebrekkige financiering van die taxshift het begrotingstekort heel veel vergroot. Na invoering van de taxshift, is het overheidstekort met 4,6  miljard euro gestegen en neemt de schuld verder toe met maar liefst 16 miljard euro tegen 2020.

“De minister van Financiën zoekt telkens weer een externe oorzaak voor de tegenvallende ontvangsten. Hij en zijn partij zijn niet te beroerd om in dezelfde week de sociale zekerheid en de langdurig zieken aan te vallen voor een vermeend tekort maar een echt tekort in de ontvangsten keer op keer te minimaliseren", zegt Meryame Kitir.

“De minister zijn ramingen zijn ronduit onrealistisch. En dat telkens weer. Het belooft voor de begrotingsbesprekingen die deze zomer nog gaan plaatsvinden", besluit Karin Temmerman. 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel