Reactie sp.a: Elektriciteitsfactuur is tweede belastingbrief geworden

Een studie van de energieregulator CREG toont aan dat de energietransitie in België vooral betaald wordt door gezinnen. Hun elektriciteitsprijs steeg in Vlaanderen zelfs tot 114,67%. De prijsstijging voor de industrie bleef beperkt tot 11,68%. “Deze regering claimt graag de regering van de lastenverlagingen te zijn, maar dat geldt blijkbaar alleen voor de industrie”, zegt Vlaams parlementlid voor sp.a Rob Beenders, “Voor de gezinnen is het een factuurregering. Die krijgen met de elektriciteitsfactuur een twee belastingbrief voorgeschoteld" 

In Vlaanderen steeg de factuur van de gezinnen de afgelopen jaren met 571,70 euro. “Dat komt door verdoken belastingen, ingevoerd door deze regering waaronder de afschaffing van de gratis kilowattuur, de doorrekening van de vennootschapsbelasting in de distributienettarieven, en de BTW verhoging van 6 naar 21%, “verklaart Beenders, “Wat leidt tot een daling van de factuur, het vangnetmechanisme, heeft de regering afgeschaft”.

Het voorstel van sp.a voor een progressieve energiefactuur valt intussen al twee jaar op een koude steen. Ze stelde al in 2016 een verlaging van de BTW voor, met daarnaast voor de overige taksen een nultarief op het basisverbruik. “Veel mensen proberen echt wel zuinig om te springen met energie, maar onder een bepaald verbruik kan je niet verder besparen. Voor het verbruik bovenop het basisverbruik, dat wel nodig is om comfortabel te leven, komt er een normaal belastingtarief. Voor het luxeverbruik, komt er een luxetarief."

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel