“Regering bergt stoere profilering beter op. Neem maatregelen die de strijd tegen terreur écht verhogen.”

Commissie kan voorstel sp.a voor verlenging aanhoudingstermijn naar 48 uur vanmiddag al steunen

De regering wou de aanhoudingstermijn voor verdachten verlengen van 24 naar 72 uur maar haalde gisteren in het parlement geen tweederde meerderheid om de grondwet daarvoor te wijzigen. De premier roept de meerderheid op om vandaag in de commissie terreur een voorstel tot uitbreiding van die voorlopige hechtenis tot 48 uur in te dienen. “Nu breekt mijn klomp”, zegt Kamerlid Hans Bonte. “Uiteraard verwelkom ik de oproep van de premier, maar ons voorstel voor een verlenging naar 48 uur ligt al meer dan een jaar neer.”

 

Heel snel werd duidelijk dat de 72 uur-aanhoudingstermijn voor terreur een impulsieve maatregel was.  “Artikel 12 van onze Grondwet is niet zomaar een lapje tekst, maar één van de pijlers van onze individuele grondrechten”, zegt Bonte.  Zo’n basisrecht kan enkel worden beknot, als het ook effectief bijdraagt tot een grotere veiligheid. Daarom volstaat het om de huidige aanhoudingstermijn te verlengen tot 48 uur voor alle vormen van criminaliteit.  De complexiteit van dossiers neemt toe en criminaliteit wordt internationaler en dus meertalig.  Alles samen zorgt dat voor te veel druk op de schouders van onderzoekers als zij binnen de 24 uur moeten beslissen of ze de zaak bij de onderzoeksrechter inleiden.

 

De conclusie van de specialisten op het terrein en de onze is al héél lang dezelfde: verleng de aanhoudingstermijn naar 48 uur voor alle criminele feiten, en maak geen uitzondering voor terreur.  Zo bewaar je het delicate evenwicht met de fundamentele grondrechten van eenieder, vermijd je een mogelijke laksheid - ‘we hebben toch drie dagen’ - tijdens het onderzoek en dek je je in tegen procedurefouten. Want als tussen het 48ste en het 72ste uur duidelijk wordt dat een verdachte een misdrijf pleegde dat niks met terreur te maken heeft, is de kans dat hij of zij vrijuit gaat (wegens procedurefouten) reëel.

 

“Doen alsof een verlenging van de administratieve aanhouding tot 72u een efficiëntere aanpak inzake terreur tot gevolg heeft dan de 48u is de mensen iets wijs maken”, zegt Bonte.  “Het is ongetwijfeld nuttig voor de profilering en de beeldvorming maar raakt kant noch wal. Een versterking van de veiligheidsdiensten (zoals al jarenlang gevraagd door het werkveld en nu opnieuw duidelijk in het rapport van de onderzoekscommissie), de eenmaking van de Brusselse politiezones, een eerlijke verdeling van politiemiddelen, de aanpak van radicalisme in de gevangenissen, de modernisering van het jeugdsanctierecht,… allemaal zaken die essentieel zijn in de strijd tegen terreur maar waar de regering door interne verdeeldheid geen vooruitgang boekt. Het hele debat rond de 72u is veeleer een bliksemafleider die dit onvermogen moet verdoezelen.”

 

"De meerderheid kan zich die moeite besparen om een nieuw voorstel in te dienen. De parlementaire commissie kan zich vanmiddag al over ons voorstel voor een uitbreiding naar 48 uur buigen. En zo kan het parlement de volgende weken de termijn verlengen tot 48u, zoals het werkveld écht vraagt. Geen reden om nog langer te talmen”, besluit Bonte.

 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel