Regering moet werk overdoen

Vennootschapsbelasting geeft grootste vermogens opnieuw een cadeau

 

Bij de aankondiging van het Zomerakkoord heeft de premier verzekerd dat de hervorming van de vennootschapsbelasting budgetneutraal zou zijn. Die zekerheid is er vandaag allesbehalve. De regering moet haar werk overdoen volgens sp.a.

 

De voorbije weken twijfelden al het Rekenhof, de Europese Commissie en de Raad van State aan de budgetneutraliteit. Vandaag durft de Nationale Bank niet schrijven dat de hervorming budgetneutraal is. “De enige conclusie die we uit de rapporten van het Rekenhof, De Europese Commissie en de Nationale Bank kunnen trekken, is dat de hervorming niet budgetneutraal zal zijn”, zegt Peter Vanvelthoven, Kamerlid voor sp.a.

 

“Als de verlaging van de vennootschapsbelasting een gat in de begroting slaat, dan organiseert de regering een transfer van arm naar rijk. Een belastingverlaging voor aandeelhouders is immers een belastingverlaging die voor de helft naar de rijkste 1% van de samenleving vloeit en waar uiteindelijk de gezinnen voor zullen opdraaien.  De gezinnen krijgen van deze regering de ene factuurverhoging na de andere, maar de grootste vermogens krijgen met de vennootschapsbelasting opnieuw een cadeau.”

 

Over het rapport van de National Bank zegt Vanvelthoven dat de Bank een aantal hypothesen aanvaardt die niet overeenstemmen met de realiteit. "De Bank veronderstelt dat de anti-ontwijkingsrichtlijn rigoureus wordt omgezet, maar uit het ontwerp van de regering blijkt dat de regering dat helemaal niet doet.” De Nationale Bank houdt bovendien geen rekening met de kritiek van de Raad van State op de minimumbelasting, waarvan de impact geschat kan worden op een bijkomend tekort van 160 miljoen euro. Volgens Peter Vanvelthoven is de Nationale Bank in een milde bui, "maar zelfs dan durft ze niet zeggen dat er geen gat in de begroting geslagen zal worden.”

 

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel