Regering wil verlopen vergunning Uplace opnieuw geldig maken

Sp.a dient amendement in om Uplace-achterpoortje te sluiten

De Vlaamse regering wil de verlopen socio-economische vergunning van Uplace via een verdoken bepaling in het nieuwe decreet op de handelsvestigingen met terugwerkende kracht opnieuw geldig maken. ‘De vergunning van Uplace is in september 2015 verlopen, maar via een decreet dat vandaag in het Vlaams parlement wordt gestemd wil de regering die vergunning opnieuw activeren’, zegt sp.a. ‘Wetgeving op maat van de vrienden, voor een megacomplex waar niemand in Vlaanderen nog voorstander van is. Dat kan voor ons echt niet door de beugel.’

In het decreet betreffende het integraal handelvestigingsbeleid, dat vandaag wordt gestemd in de bevoegde commissie in het Vlaams parlement, voorzien N-VA, CD&V en Open Vld dat socio-economische vergunningen die op 1 juli 2014 nog geldig waren maar waarvan de vervaltermijn van 5 jaar inmiddels is verlopen, toch nog geldig blijven als er een procedure tegen loopt bij de raad van state of de raad voor vergunningenbetwistingen. Dat betekent concreet dat de vergunning voor Uplace, die in september 2015 is verlopen, opnieuw geldig wordt.

Unizo noemde de omstreden bepaling eerder al ‘het Uplace-achterpoortje’ en ‘een artikel enkel en alleen op maat van Uplace’. Ook sp.a begrijpt niet waarom de partijen van de Vlaamse regering de vervallen vergunning zonodig opnieuw geldig wil maken, tenzij om de particuliere belangen van een bevriende investeerder te dienen. Daarom dient de sp.a-fractie een amendement in om de bepaling te schrappen uit het decreet.

 

Katia Segers

Bart Van Malderen

Bruno Tobback

 

Contacteer ons
Gorik Van Holen Woordvoerder Vlaamse fractie
Gorik Van Holen Woordvoerder Vlaamse fractie
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel