‘Renovatieplan sp.a beantwoordt aan vraag expertenpanel’

‘Renovatieplan sp.a beantwoordt aan vraag expertenpanel’

Het renovatieplan waarmee sp.a alle Vlaamse woningen energiezuinig wil maken tegen 2035, voldoet aan de aanbevelingen die Youth for Climate vandaag doet. Dat zegt sp.a-kandidaat Hannes Anaf.

Een klimaatexpertenpanel presenteerde vandaag in opdracht van Youth for Climate een reeks aanbevelingen voor de volgende regering. Eén van dé grote uitdagingen wordt de renovatie van onze gebouwen. Het renovatieplan van sp.a is het enige dat aan alle aanbevelingen van de experts voldoet.

Ons gebouwenbestand is vandaag verantwoordelijk voor 31% van de Vlaamse uitstoot. In hun rapport schrijven de experts dat de renovatiegraad sterk omhoog moet én dat woningen veel diepgaander gerenoveerd moeten worden. “Over hoe de overheid dat moet stimuleren zijn ze duidelijk: via een collectieve aanpak”, zegt Hannes Anaf, sp.a-schepen in Turnhout en nummer 2 op de Antwerpse lijst voor het Vlaams parlement.  “Dat is ook wat het renovatieplan van sp.a doet: de netbeheerder schiet de renovatie voor en je betaalt terug via het uitgespaarde bedrag op je energiefactuur. Een win-win, voor het klimaat en de portemonnee. Ons plan levert in 2030 18% minder uitstoot op. Ter referentie: de Vlaamse uitstoot daalde de afgelopen 10 jaar slechts met 0,4%.”

In hun concrete aanbevelingen verwijzen de experts naar projecten in Gent en Nederland waar men vandaag al met zo’n voorfinanciering werkt. “Wij haalden de mosterd voor ons plan in Nederland en Picardië”, zegt Anaf. “De ervaringen daar bewijzen dat ons plan haalbaar is. Het is wat ons betreft dé grote klimaatwerf voor de volgende Vlaamse regering.” Ook het voorstel om de lening te koppelen aan het huis in plaats van aan de bewoner of de eigenaar komt terug in het plan van sp.a.

De socialisten wijzen erop dat het huidige premiesysteem niet werkt. Niet alleen daalt de renovatiegraad in Vlaanderen, uit een studie van het Steunpunt Wonen bleek ook dat de energiepremies vooral naar de hogere inkomens gaan. Ook een veralgemeende BTW-verlaging voor sloop- en hernieuwbouw zoals de liberalen voorstellen ziet sp.a niet zitten. “Dat is opnieuw een vorm van subsidie”, zeg Anaf. “In ons plan is er een terugverdieneffect voor de netbeheerder: het voorgefinancierde bedrag wordt langzaam terugbetaald, via het uitgespaarde bedrag op de factuur”.

Ter illustratie: uit onderstaande grafiek uit het rapport van de experts blijkt duidelijk dat België nog een serieuze tand moet bijsteken om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5°C. “Het klimaatplan dat ons land vorig jaar indiende bij de Europese Unie zet ons niet op koers om de klimaatopwarming tegen te gaan”, zegt Anaf. “Vlaanderen heeft nog tot 31 december om meer ambitieuze maatregelen voor te stellen. Het is dus aan de volgende regering om het tij te keren en de ambitie die de klimaatbetogers al maanden vragen waar te maken.”

Story image

 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel