Rob Beenders betreurt inperking goedkope energielening vanaf 2019

‘Het is positief dat ook verenigingen en coöperatieven voortaan een energielening kunnen afsluiten tegen 1%, al is het jammer dat die in 2019 weer afgeschaft wordt. Sp.a vindt het wel absoluut een fout signaal om de succesvolle 2% energielening af te schaffen die vandaag ter beschikking staat van alle Vlaamse gezinnen’, zo reageert Vlaams parlementslid Rob Beenders op de beslissing van de Vlaamse regering. ‘Als we de Vlamingen willen aanzetten om te investeren in energiebesparing, dan is de energielening met bijhorende begeleiding een belangrijk instrument dat extra moet versterkt worden in plaats van afgebouwd.’

Via de Energielening kan aan een erg laag tarief worden geleend om energiebesparende werken uit te voeren. Dat moet helpen om tegen 2050 alle Vlaamse woningen energiezuinig te maken, en zo het klimaat te helpen en de energiefactuur te verlagen. De aanvraag loopt via het lokale Energiehuis, aanwezig in bijna elke Vlaamse gemeente, dat advies geeft over welke werken best eerst worden uitgevoerd.

De normale rente op zo’n lening is 2 procent, maar voor bepaalde sociale doelgroepen is de rente 0%. Dat geldt voor Vlamingen die onder een bepaald gezinsinkomen zitten of voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.

“Door de Vlaamse energielening te beperken voor gezinnen, zal investeren in energie-efficiëntie minder aantrekkelijk worden”, voorspelt Vlaamse Parlementslid Rob Beenders (sp.a).  sp.a verzet zich tegen de geplande hervorming. “Tommelein kan geen enkele garantie bieden dat de rentes van de grootbanken onder 2 procent zullen blijven en grootbanken zullen ook niet de begeleiding geven die eenrgiehuizen kunnen bieden. Commerciële bankinstellingen zijn geen volwaardig alternatief en vormen voor heel wat gezinnen een drempel om te investeren in hernieuwbare energie”, zegt Beenders

Daarnaast betekent deze hervorming een probleem voor de Energiehuizen die bijna in alle Vlaamse gemeentes actief zijn. Zonder de 2% lening zijn zij niet meer leefbaar en verdwijnt hun know-how.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel