Rob Beenders: 'Schaf nu ook luxetaks op elektriciteit af'

Nu de federale regering de terechte beslissing heeft genomen om de btw op maandverband van 21 procent te verlagen naar 6 procent, vraagt sp.a om ook de btw op elektriciteit opnieuw te verlagen. 'De afschaffing van de tampontaks is een goeie zaak, want het gaat niet op om basisproducten te belasten als waren het luxegoederen', zegt Rob Beenders. 'Maar ook elektriciteit is geen luxe. Electriciteit is een basisbehoefte. Verlaag dus eindelijk ook de btw op elektriciteit opnieuw.'

In de vorige legislatuur verlaagde sp.a de  btw op elektriciteit van 21 naar 6 procent. 'Logisch, want elektriciteit is geen luxe. Voor een doorsnee gezin gaat het algauw om meer dan 100 euro per jaar', zegt Beenders. 'Maar deze regering besliste om de luxetaks op energie opnieuw in te voeren.' Sindsdien pleit sp.a ervoor om de btw opnieuw te verlagen. 'Mijn collega Peter Vanvelthoven heeft in april 2016 al een voorstel neergelegd in de Kamer. We zullen ervoor blijven ijveren om de energiefactuur opnieuw eerlijker en betaalbaarder te maken voor iedereen.'

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel