'Rooskleurige cijfers Bourgeois verhullen realiteit in Vlaanderen'

Vlaams sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke is niet onder de indruk van de Septemberverklaring van minister-president Geert Bourgeois. ‘Ik hoor een regeringsleider die zwaait met allerlei cijfers om te onderstrepen hoe goed Vlaanderen het doet, maar ik mis resultaten voor de Vlaamse gezinnen”, zegt Vandenbroucke. “Na drie jaar van stijgende facturen vraag ik me af wat de Vlamingen daarvoor terug krijgen van deze regering. Ik zie de files elke dag langer worden. Ik zie senioren die bij hun kinderen moeten aankloppen om de stijgende rusthuisfactuur te kunnen betalen. Ik zie dat jonge mensen die afstuderen nu plots drie maand huurwaarborg moeten bij elkaar sparen alvorens een woning te kunnen huren. Ik zie steeds meer kinderen die steeds langer moeten wachten op hulp als ze in een crisissituatie verzeilen. Al die mensen hebben weinig aan de economische boordtabellen van de minister-president.’

Wat de energieheffing betreft stelt Vandenbroucke vast dat de oppositie over de hele lijn gelijk krijgt. “We hebben vanaf dag één gezegd dat de Turteltaks oneerlijk, onwettig en onnodig was. Oneerlijk, dat zag iedereen meteen. Onwettig, dat heeft het Grondwettelijk Hof bevestigd. En vandaag geeft de regering zelf toe dat de taks niet nodig was. Twee jaar lang heeft men ons voorgespiegeld dat de Vlamingen jarenlang 100 euro zouden moeten betalen om de groenestroomdoelstellingen te halen. Vandaag zegt de regering dat het met veel minder kan. Ze zeggen nu wat wij al die tijd gezegd hebben. Ik reken erop dat er nog stappen volgen om de energiefactuur voor de gezinnen en KMO’s te verlagen, want die is onder deze Vlaamse regering met meer dan 400 euro gestegen.”

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel