‘Rusthuis onbetaalbaar voor steeds meer gepensioneerden’

‘Rusthuis onbetaalbaar voor steeds meer gepensioneerden’

sp.a wil stijgende rusthuisfactuur een halt toeroepen

De voorbije 5 jaar is de rusthuisfactuur in Vlaanderen met meer dan 21 procent gestegen, ofwel 2,5 keer meer dan de inflatie, terwijl de pensioenen door de indexsprong zelfs de inflatie niet hebben gevolgd. Meer dan driekwart van de rusthuisbewoners kan met zijn inkomen de rusthuisfactuur niet meer betalen, en de kloof tussen rusthuisprijzen en pensioenen wordt alleen maar groter. sp.a wil de rusthuisfactuur opnieuw doen dalen, zodat het pensioen wél volstaat om het rusthuis te betalen.

De rusthuizen in Vlaanderen zijn de afgelopen 5 jaar 21,2% duurder geworden. Dat is 2,5 keer méér dan de stijging van het algemene prijspeil (+8,22%). De prijsstijging van de rusthuisfactuur komt overeen met de prijsstijging van alcoholische dranken en sigaretten in dezelfde periode. Het gevolg is dat een rusthuis gemiddeld 307 euro per maand of 3.683 euro per jaar duurder is geworden. Een kamer in het rusthuis kostte in 2018 gemiddeld 1.728 euro per maand.

“Het gevolg is dat steeds meer mensen niet meer rondkomen met hun inkomen om het rusthuis te betalen”, zegt sp.a-voorzitter John Crombez. “Iedereen in Vlaanderen zou uitzicht moeten hebben op een oude dag zonder financiële zorgen. Maar wat stellen we vast? Ouderenzorg wordt een melkkoe om winst te maken, in de plaats van een basisvoorziening voor iedereen. Die onzekerheid wil sp.a wegwerken.”

Om het rusthuis betaalbaar te maken voor iedereen wil sp.a een slimme en strikte prijscontrole voor rusthuizen installeren om in de toekomst buitensporige prijsstijgingen te blokkeren, maar ook om excessieve prijsverhogingen uit het verleden terug te draaien. Samen met de invoering van een maximumfactuur voor het rusthuis en een verhoging van de pensioenen zorgt sp.a voor de zekerheid dat een rusthuis betaalbaar wordt voor iedereen. Zo kunnen we ook vermijden dat kinderen worden gedwongen om bij te passen voor de rusthuisfactuur van een ouder.

Strikte prijscontrole

We willen de rusthuisprijzen onder controle houden door ze te verplichten marktconforme tarieven te hanteren en daar transparant over te zijn. Het is aan de zorginspectie om daarop toe te zien en bij overtredingen in te grijpen. Zo kunnen we prijsstijgingen voorkomen en onterechte prijsstijgingen uit het verleden terugdraaien.

Vandaag doen zich situaties voor waarbij absurde prijzen gevraagd worden voor bijvoorbeeld maaltijden, die pure winst opleveren voor de aandeelhouders. In het bestaande controlesysteem blijven dergelijke praktijken nog te vaak onder de radar. Sp.a wil via datamining van alle gegevens die beschikbaar zijn buitensporige kosten en prijsverhogingen detecteren, controleren en terugdraaien.

Daarnaast voorzien we  een investering van 210 miljoen euro voor 3.500 bijkomende personeelsleden, zodat de nood aan extra handen in onze rusthuizen niet tot een prijsstijging voor de bewoners moet leiden.  

Maximumfactuur

Bovenop de controle van de rusthuisprijzen voorziet het sp.a-programma een maximumfactuur voor de rusthuizen. Wie niet voldoende inkomen heeft (pensioen, uitkering of inkomen uit vermogen) om het rusthuis te betalen, krijgt krijgt de zekerheid dat de overheid zal bijpassen om de factuur te betalen. Vandaag is er al het zorgbudget, maar voor 12.000 ouderen in armoede is dat onvoldoende en moet het OCMW bijpassen. sp.a voorziet daarvoor 45 miljoen euro. Op die manier vermijden we dat mensen bij hun kinderen moeten aankloppen om het rusthuis te betalen.

Hogere pensioenen

Je leven lang werken én bijdragen en dan moeten rondkomen met een pensioen dat veel te laag is? Wij vinden dat niet normaal. Net zoals we het niet normaal vinden dat jongeren vandaag niet meer geloven dat er voor hen nog een pensioen zal zijn. Dat betekent dat we ons pensioensysteem moeten herdenken en vernieuwen. Een loopbaan van 42 jaar volstaat voor een volwaardig pensioen. Wie op zijn 18e begint te werken, kan op zijn 60e met pensioen, wie niet aan 42 jaar raakt mag op 65 op pensioen. Wie een loopbaan van 42 jaar achter de rug heeft, moet ook zeker zijn van een minimumpensioen van 1.500 euro. Het maakt niet uit of je nu ambtenaar, zelfstandige, bediende bent, in een vast of flexibel contract. En zorgen voor iemand, vinden wij ook werken. Ook die uren tellen voor je pensioen.

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel