Rusthuizen: ouderenzorg en winstbejag gaan niet samen

Vlaams parlementslid Jan Bertels roept de Vlaamse regering en minister Vandeurzen op om snel en hard op te treden tegen de wantoestanden in onze rusthuizen, zoals ze nog maar eens werden getoond in een undercoverreportage van Pano. ‘Het is helaas niet de eerste keer dat we worden geconfronteerd met beelden en getuigenissen over gebrekkige zorg, ondervoeding en schrijnende eenzaamheid  in de Vlaamse rusthuize’, zegt Bertels. ‘Het personeel in de rusthuizen doet zijn best, maar roeit noodgedwongen met de riemen die ze hebben. Waarom kan de Vlaamse zorginspectie niet vaststellen wat elke bezoeker in een rusthuis ziet? Waarom treedt minister Vandeurzen niet meteen op als hij zulke beelden ziet?’

Jan Bertels verwelkomt de aankondiging van minister Vandeurzen dat er extra budget komt voor meer personeel en een betere omkadering in de rusthuizen, maar dat neemt niet weg dat er vandaag nog altijd wantoestanden bestaan. ‘Vandeurzen moet optreden. Hij moet zijn verantwoordelijkheid nemen en een einde maken aan die situaties door de rusthuisuitbaters in kwestie tot de orde te roepen. Hier en nu, en niet alleen met begrotingsbeloftes voor de komende jaren. Hoe kan het dat journalisten en verplegers keer op keer met schokkende getuigenissen naar buiten komen, terwijl de Vlaamse zorginspectie die wantoestanden blijkbaar over het hoofd ziet?’

Voor Bertels is het hoog tijd om die inspectie zodanig te herorganiseren dat ze problemen opspoort én rechtzet. Daarnaast is het op megawinsten gerichte model in onze ouderenzorg dringend aan herziening toe. “Dat rusthuizen streven naar superrendementen voor anonieme aandeelhouders op de kap van onze senioren, dat kan niet langer. We weten allemaal waartoe dat leidt.’

Tot slot herhaalt Bertels zijn pleidooi voor een maximumfactuur in de ouderenzorg. ‘Het is geen toeval dat de prijzen in de commerciële rusthuizen het sterkst stijgen. Drie kwart van de senioren komt met zijn of haar inkomen niet toe om de rusthuisfactuur te betalen. Een maximumfactuur zorgt ervoor dat de rusthuisfactuur voor iedereen betaalbaar blijft en alle Vlamingen uitzicht krijgen om een oude dag zonder financiële zorgen.’

Bertels zal minister Vandeurzen over de kwestie interpelleren in het Vlaams parlement.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel