Rutten bouwt sociale rechten mama’s af en verkoopt het als keuzevrijheid

"Mannen zwangerschapsverlof geven, is een stap vooruit. Vrouwen zwangerschapsverlof afnemen is een forse stap achteruit en is in strijd met Europa", zeggen Stephanie Van Houtven en Karin Jiroflée.

Gwendolyn Rutten (Open VLD) stelde vanmorgen voor dat  koppels voortaan de voorziene 15 weken zwangerschapsverlof onder elkaar zouden kunnen verdelen: bijvoorbeeld vrouwen 10 weken en mannen dan de resterende 5 weken. Hebt u de grote verdwijntruc ook opgemerkt? De moeder verliest 5 weken. "Gwendolyn Rutten goochelt vrouwenrechten weg met als afleidend manoeuvre een pleidooi voor meer keuzevrijheid tussen man en vrouw. Doorzichtig en tegenstrijdig met de Europese richtlijn die zegt dat een moeder aaneensluitend 14 weken zwangerschapsrust moet hebben", zeggen Stephanie Van Houtven en Karin Jiroflée.
 
"Moederschapsrust is iets anders dan ouderschapsverlof", zegt Karin Jiroflée. "Open VLD draait de klok gewoon terug. Vrouwen moeten sneller herstellen en weer opstaan: vlug weer aan de slag. Het is ons dan ook een raadsel hoe dit ideetje de balans werk-gezin erop vooruit zou helpen.  Een maatregel die daarentegen de gevestigde rolpatronen wél structureel zou kunnen omgooien," zegt Stephanie Van Houtven,  "is om het ouderschapsverlof voor beide partners financieel haalbaar maken. Zorg ervoor dat minstens de helft van de vier maanden waarop ze nu allebei recht hebben, degelijk wordt verloond.  Zo wordt de kans dat mannen en vrouwen de gezinstaken ook écht gelijk gaan verdelen, groter."
 
sp.a heeft een verschillende voorstellen om het bestaande systeem van kind gerelateerd verlof verder uit te bouwen:
* Het bevallingsverlof van 15 weken voor de moeder mag niet worden afgebouwd.
* Vaderschapsverlof na bevalling: mannen hebben momenteel recht op 10 dagen. Veel vaders en hun gezinnen kunnen het zich niet altijd financieel veroorloven omdat er maar 7 dagen via het RIZIV worden terugbetaald. Sp.a pleit voor de terugbetaling van 10 dagen.
* Ouderschapsverlof: Vandaag bieden wij in België jonge ouders het minimum van het door de Europa voorgeschreven ouderschapsverlof van vier maanden per ouder. Vandaag krijg je tijdens dat verlof een bedrag van 707 euro netto, wat uiteraard niet bijzonder veel is. Vooral weinig mannen nemen ouderschapsverlof op, vaak omdat zij binnen het gezin het meeste verdienen.  Een mogelijke oplossing om beide partners te stimuleren om dat ouderschapsverlof op te nemen, is een systeem waarbij de eerste twee (of drie) maanden ouderschapsverlof hoger vergoed worden - aan 82% van het gederfde brutoloon. In dat geval wordt het opnemen van het ouderschapsverlof voor de vader vanzelf interessanter.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel