“Schaf ereloonsupplementen af. Ze werken klassengeneeskunde in de hand.”

Het socialistische ziekenfonds onderzocht de prijs van een appendix operatie in verschillende ziekenhuizen. De gemiddelde kost van de operatie bedraagt 2735 euro waarvan de patiënt gemiddeld 428 euro uit eigen zak betaalt.  Maar de aangerekende bedragen verschillen erg van ziekenhuis tot ziekenhuis.  Zo factureren de duurste ziekenhuizen bijna dubbel zoveel als de goedkopere ziekenhuizen. “Goed dat de minister wil streven naar één vast bedrag per ingreep. Maar de minister zou beter meteen ook de ereloonsupplementen voor artsen afschaffen, want die wegen op de patiëntenfactuur”, zegt Kamerlid Monica De Coninck.

 

Het wegnemen van de blinde darm gebeurt in alle ziekenhuizen ongeveer op dezelfde manier. De kost voor de operatie is grotendeels gelijk. Toch stelt de socialistische mutualiteit grote prijsverschillen vast. Die prijsverschillen voelt de patiënt op zijn factuur.  “We steunen minister De Block in een grondige hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Die hervorming is nodig.  Goed dat de minister tot een vaste vergoeding wil komen voor eenzelfde ingreep voor alle ziekenhuizen”, zegt De Coninck. Maar de minister zou de hervorming ook moeten aangrijpen om de ereloonsupplementen af te schaffen, vindt ze. Het voorstel van de mutualiteit toont dat je ook het comfort van een éénpersoonskamer op een meer rechtvaardige manier kan aanrekenen dan vandaag het geval is.”

 

“De Block wil nog steeds niet weten van het afschaffen van de ereloonsupplementen voor artsen en dat terwijl deze jaar na jaar blijven stijgen.” Uit cijfers van diezelfde mutualiteit blijkt dat de ziekenhuissupplementen de afgelopen twee jaar met 7% zijn gestegen.  Zo betaalt een patiënt in een éénpersoonskamer gemiddeld 1.104 euro en is zo slachtoffer van de structurele onderfinanciering van de ziekenhuizen. Met een betere ziekenhuisfinanciering zouden die supplementen niet meer nodig zijn, en blijft de patiënt gespaard van een financiële kater”, zegt De Coninck.

 

“Het is tijd dat de minister paal en perk stelt aan de ereloonsupplementen voor artsen want ze werken klassengeneeskunde in de hand”, besluit De Coninck.

 

 

 

 

 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel